“Voor 60.000 euro aan niet-geactiveerde digitale licenties”

06 april 2022
Nieuws

Hoe worden digitale leermiddelen in je school gebruikt? Veel scholen hebben geen idee. Ook bij het Christelijk Lyceum Zeist was dit tot voor kort niet duidelijk. Nu gebruikt de school het leermiddelendashboard van de plusmodule Leermiddelen en is dat inzicht er wel. “Er zijn bij ons voor 60.000 euro aan niet-geactiveerde digitale licenties.”

Caroline Engel is sinds jaar en dag leermiddelencoördinator op het Christelijk Lyceum Zeist. Dit jaar werkt ze voor het eerst met het leermiddelendashboard. “Onze onderbouw werkt veel met digitale leermiddelen. Bij de bovenbouw gaat het vaak om extra modules. Dan wordt een digitaal leermiddel alleen gebruikt als een leerling dat nodig heeft. Wij hadden voorheen geen idee van het daadwerkelijke gebruik.”

Met de plusmodule Leermiddelen is dat inzicht er wel. “Er blijkt een groot verschil te zijn tussen het aantal aangeschafte digitale leermiddelen en het aantal dat gebruikt wordt”, vervolgt Caroline. “Ik heb een rekensom gemaakt en de niet-geactiveerde middelen hebben een waarde van samen 60.000 euro.”

“Ik ben altijd bezig met de vraag: hoe houd je de kosten beheersbaar? Je hebt immers een bepaald bedrag per leerling te besteden. Daar is het leermiddelendashboard uitermate geschikt voor. Ik heb geregistreerd welke middelen minder dan 40% gebruikt worden. Als een docent ze dan toch op de boekenlijst zet, kan ik hierover in gesprek. Waarom worden ze niet gebruikt? Hoe kunnen we dat veranderen? Daarnaast zijn er ook prima alternatieven. Bijvoorbeeld om niet per leerling, maar in bulk in te kopen en per gebruik te betalen.”

Caroline geeft aan in de toekomst nog meer toepassingen voor het leermiddelendashboard te zien. “Welke docenten gebruiken veel en welke weinig digitale leermiddelen? En waarom is dit zo? Je kunt vergelijkingen maken tussen klassen die wel of geen digitale leermiddelen gebruiken. Hoe zijn de resultaten? En niet alleen tussen verschillende klassen, maar ook op individueel niveau. Dat je er zo ‘diep’ in kan kijken, is fantastisch.”

Het leermiddelendashboard is onderdeel van de onze Leermiddelen plusmodule.
 
Lees meer over onze modules