Modules Somtoday

Flexibel today

Voor maximale keuzevrijheid is Somtoday opgebouwd uit een basis en verschillende optionele modules om je systeem compleet te maken en je te ondersteunen bij specifieke thema’s. Zo kies jij voor jouw school de combinatie van modules die het beste aansluit op jouw onderwijs.

Wil je meer inzicht in de leerontwikkeling van jouw leerlingen? Kies dan voor de Onderwijsmodule met o.a. het mentordashboard en differentiatie. Wil jij meer inzicht in en vergelijk over alle scholen stichting breed? Denk dan aan onze modules Kwaliteit (Hierin werken wij samen met CumLaude).

Lees meer over onze modules op deze pagina.

Somtoday Basis

In Somtoday basis zit alles wat je als school nodig hebt om goed te functioneren. Deze basis wordt up-to-date gehouden met de laatste wet- en regelgeving en verbeterde en nieuwe functionaliteit.

In de basismodule zit onder andere de volledige leerling administratie, met bijvoorbeeld cijfers, examen, BRON, rapportages, ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), AVG dashboards en ons leerlingvolgsysteem.

Somtoday Onderwijs

Somtoday Onderwijs helpt jou bij het plannen en organiseren van het onderwijs. De module onderwijs is opgebouwd uit een ‘compleet’-module en verschillende ‘plus’-modules.

Met de Leerontwikkeling plus module kun je eenvoudig lesitems en jaarbijlagen aanbieden aan individuele leerlingen en differentiatiegroepen binnen de studiewijzer van een lesgroep. Zo kun je je leerlingen extra uitdaging of ondersteuning bieden of hele leerlijnen uitzetten voor verschillende niveaus in je lesgroep. Het mentordashboard geeft je in een oogopslag inzicht in hoe het met je mentorleerlingen gaat ten aanzien van onder meer verzuim, huiswerk, signaleringen in de les en resultaten. En in het notitieboek kun je nu snel en eenvoudig notities rondom een leerling en groep noteren voor jezelf en delen met vakdocenten en mentoren.

Met de Leermiddelen plus module arrangeer digitaal lesmateriaal voor je klas en kunnen docenten bij een studiewijzer-item direct een link naar de digitale les zetten voor Teams of Google Meet. Gebruiken jullie alle digitale licenties? Neem de regie over het gebruik van digitale leermiddelen met de leermiddelen dashboards.

Somtoday Kwaliteit

Je wilt grip hebben op de kwaliteit van je onderwijs. Grip begint met overzicht en inzicht. Managementinformatietool CumLaude maakt het volgen, analyseren en evalueren van onderwijsprestaties in het voortgezet (speciaal) onderwijs eenvoudig en effectief.

Door te weten hoe je ervoor staat, kun je gericht actie ondernemen en voorkom je verrassingen.

CumLaude geeft met begrijpelijke overzichten inzicht in cijfers, afwezigheid, doorstroom, onderwijsresultaten en prestatieanalyse. Combineer, vergelijk en analyseer informatie en zie direct hoe jouw school ervoor staat. Op leerlingniveau, op docentniveau en op schoolniveau.

Meer over CumLaude