Telefoon in de klas? Automatiseer je maatregelen straks in Somtoday

06 februari 2024
Nieuws

Het handhaven van het mobieltjesverbod in de klas kan best lastig zijn. Welke maatregelen neem je? En hoe voer je die consequent door? Daar gaat Somtoday je mee helpen, door instellen van maatregelen net zo makkelijk te maken als bij te laat komen.

Ieder zijn eigen ‘mobieltjesverbod’

Het weren van de mobiele telefoon uit het lokaal houdt veel scholen bezig. Begrijpelijk. De nieuwe richtlijn zet schoolbeleid flink op de kop. En hoe, dat verschilt overal. De één kiest voor een strikte thuis of in de kluis-aanpak, de andere school biedt ruimte voor de telefoon tussen de lessen door. Maar wat je werkwijze ook is, je wil het op een consequente wijze uitvoeren. Met heldere richtlijnen, en duidelijke consequenties wanneer een leerling zich niet aan de regels houdt..

Maar hoe registreer je het?

Het registreren van die ‘telefoonovertredingen’ kan echter veel werk zijn. Denk aan het invoeren van overtredingen, het verbinden van een overtreding met de juiste maatregel of het bijhouden van een goede track record van iedere leerling? Dit vergt flinke administratieve inspanning en alleen al het invoeren en monitoren is enorm tijdrovend. Straks kan dat gelukkig makkelijker. Want Somtoday ontwikkelt een oplossing. 

Geautomatiseerde maatregelen

In Somtoday kun je straks het mobieltjesverbod als vrije registratie invoeren, naast standaardregistraties als absentie, te laat komen, of verwijdering uit de klas. Daar kun je vervolgens geautomatiseerde maatregelen aan koppelen. Heeft een leerling zijn telefoon bij zich tijdens de les? Dan kan de docent dat invoeren en koppelt Somtoday er bijvoorbeeld automatisch de maatregel ‘telefoon tijdelijk inleveren’ aan. Is dit al de derde keer? Dan koppelt Somtoday automatisch de maatregel ‘8 uur  melden’. Welke maatregelen voor een overtreding gelden bepaal je als school zelf.

Effect én gemak

De geautomatiseerde maatregelen maken het handhaven van het mobieltjesverbod in de klas een stuk makkelijker en daarmee het effect sterker. En dat is het waard, bleek uit een enquête onder 228 scholen. Zij zagen enkele weken na het verbod de pauzes weer ‘bruisen’ en leerlingen kletsen, lezen en spelletjes doen. Bovendien viel de weerstand mee en gaven zelfs leerlingen aan de tijd tussen lessen gezelliger te vinden. 

Wanneer kun je de maatregelen invoeren?

Onze ontwikkelaars werken hard aan het ontwikkelen, testen en afronden van de verschillende maatregelen en registratiemogelijkheden. We streven ernaar dat je de nieuwe functionaliteit vanaf 8 maart op jouw school kunt gebruiken. Meer weten over de geautomatiseerde maatregelen? Neem dan contact op met onze servicedesk.