Ouders toegang tot elo 18 jarig kind? Ja of nee?

01 mei 2019
Nieuws

Als een leerling in het voortgezet onderwijs 18 jaar wordt, hebben ouders of verzorgers vanaf die dag wel of geen recht op toegang tot de elo van hun kind? De wet bood geen sluitend antwoord. Daarom heeft Somtoday het advies uit de handreiking van het OCW overgenomen. Met inachtneming van de AVG uiteraard.

Informatieverplichting school tot 18 jaar

Het OCW meldt op pagina 12:

“Scholen zijn (wettelijk) verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van een minderjarig kind. Deze informatieverplichting geldt tot 18 jaar. Ouders moeten hun kind kunnen begeleiden en moeten de hiervoor noodzakelijke informatie van de school ontvangen.“

School hoeft niet alles te delen met ouders

De handreiking gaat verder met:

“Tegelijkertijd heeft een kind recht op privacy, ook ten opzichte van zijn of haar ouders. Scholen zijn op grond van onderwijswetgeving niet verplicht om alles wat zij over het kind weten op te nemen in het leerlingvolgsysteem en zijn dus ook niet verplicht om alles actief te delen met de ouders. Het uitgangspunt in de privacywetgeving is ‘data-minimalisatie’: scholen doen er goed aan om alleen persoonsgegevens op te nemen die noodzakelijk zijn voor het leerproces.”

Somtoday hanteert 18 jaar

Omdat scholen de plicht hebben om ouders en verzorgers te informeren over de vorderingen van hun kind, hebben we bij Somtoday ervoor gekozen om de leeftijd op 18 jaar te laten staan. Mocht het nodig zijn dat de toegang voor verzorgers en ouders eerder ontnomen wordt dan 18 jaar, kan dat altijd ingeregeld worden in Somtoday. Somtoday biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een ouder/ verzorger de toegang te ontnemen op verzoek van een meerderjarige leerling, maar dat is aan de school. Ook worden er geen gegevens meer getoond aan de ouders/verzorgers van meerderjarige leerlingen wanneer zij inloggen in de elo.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de elo van Somtoday of wil je meer weten over het instellen van bewaartermijnen of het verwijderen van gegevens wanneer een leerling 18 jaar is geworden? Neem dan contact op met Somtoday. Werk je al met Somtoday? Vraag het dan aan je applicatiebeheerder. Voor applicatiebeheerders staat de servicedesk graag klaar.

Somtoday neemt advies over uit handreiking OCW