“Het vuurtje aanwakkeren en mensen enthousiast krijgen”

17 april 2022
Nieuws

Tabor College Hoorn is een school verdeeld over drie locaties, met ongeveer 3700 leerlingen en alle vormen van VO. Van vmbo tot tweetalig gymnasium. De drie locaties hebben hun eigen gezicht en zijn (zeker op onderwijskundig gebied) redelijk autonoom in hun visie en ontwikkeling van onderwijs. Tabor College koos voor een overstap naar Somtoday. Docent en ICT-coördinator Peter Harmsen beantwoordt een aantal vragen over de oriëntatiefase en de overstap.

Waarom oriënteerden jullie je op een overstap?
“Het is belangrijk dat je in je eigen organisatie gaat kijken: waar ervaren we knelpunten? Wat zijn belemmeringen die ervoor zorgen dat je je onderwijs toch net niet zo kunt vormgeven zoals je dat graag wil? ICT heeft een ondersteunende functie en mag geen blok aan je been zijn op de weg naar waar je heen wil met je onderwijs. Het is belangrijk om dat in kaart te brengen.

Het is nog belangrijker om aan de gebruikers van je leerlingvolgsysteem te laten zien dat er meer mogelijkheden zijn. Dat mensen er zich bewust van zijn dat, zoals de dingen nu gaan, geen wet van meden en perzen is. Maar dat je daarin ook ontwikkelingen kunt maken door te kijken: wat zijn de mogelijkheden van andere software, van andere ICT-middelen om verder te komen?”

Was er veel weerstand tijdens de oriëntatiefase?
“Dat is enorm meegevallen, omdat je met de mensen in gesprek gaat over hoe zij ervaren hoe het nu gaat. Wat zijn jouw belemmeringen? Als je daar niet een alternatief voor hebt, dan kom je natuurlijk niet verder. Je moet twee dingen scheiden: het zien dat er een knelpunt is en vervolgens laten zien dat daar oplossingen voor zijn die misschien wel dichterbij liggen dan we met z’n allen denken. Als je mensen meeneemt in het traject van oriëntatie en vergelijking, dan wordt een vuurtje aangewakkerd en krijg je mensen enthousiast. De personen waarvan we weerstand verwachtten, waren na het oriëntatietraject juist geprikkeld. Ze zagen hoe het ook kan en dat dit voor hun werk misschien zelfs een verbetering betekent.”

Hebben jullie andere scholen gesproken over de overstap?
“Ja. Al in de oriëntatiefase. Je krijgt demonstraties van een partij die iets aan je wil verkopen en dat wordt natuurlijk op de meest zonnige manier neergezet. Dat is ook logisch. Dus je gaat even checken: dat wat verteld wordt, hoe hebben jullie dat ervaren?
Dan hoor je terug dat het allemaal wel meevalt, als je gaat overstappen. Dat het belangrijk is dat je een overstap met je hele organisatie draagt en daar moet je dus ook een projectgroep voor in het leven roepen, die het mandaat heeft om dat goed uit te kunnen voeren. En goed communiceren. Communiceren is het belangrijkste.”

Waarom hebben jullie voor Somtoday gekozen?
“Er zijn verschillende redenen waarom wij de keuze maakten om over te stappen. Bijvoorbeeld de integratiemogelijkheden met andere software, de beschikbaarheid op elk device en in elke browser, het gebruikersgemak en de mogelijkheden voor formatief handelen en evalueren. Daarnaast: als wij een wens hebben die niet alleen bij ons, maar bij heel veel scholen speelt, wordt hier actief wat mee gedaan. Bij Somtoday werken ze echt met je samen en denken met je mee. Ze ontwikkelen ook met je mee.”