Focus op de leerling: hoe werk je aan een ontwikkelingsgerichte cultuur op school?

13 december 2023
Nieuws

Als de afgelopen jaren iets hebben onderstreept dan is het dat de ontwikkeling van een leerling meer vraagt dan een cijferlijst. Maar hoe houd je als docent oog voor welzijn, sociaal emotionele ontwikkeling en individuele behoeften op een lesdag die al zo vol zit? We bespraken het in een inspirerende rondetafelgesprek met experts en docenten.

Waarom gaan we in gesprek?

We komen uit een tijd waarin de verschillen tussen leerlingen duidelijker werden dan ooit. De een kwam ongestoord door de coronatijd, de ander leed onder het alleen-zijn. De één kreeg thuis alle ondersteuning, de ander werd aan zijn lot overgelaten. Met een verschil in welzijn én in kansen als gevolg. Daarnaast concludeerde de Correspondent dat de toetsdruk hoog is voor Nederlandse scholieren. Met schadelijke gevolgen voor motivatie en plezier in leren. Goed onderwijs vraagt dus meer dan resultaten. Het vraagt om oog voor behoeften, persoonlijkheden en welzijn. Het vraagt ontwikkelingsgericht onderwijs.

Het gesprek

In een rondetafelsessie bespraken we twee manieren om als school een stap te zetten naar dat ontwikkelingsgerichte onderwijs. Meike Berben, auteur van het boek differentiëren is te leren!, vertelde over differentiëren in de klas en Janneke Sleenhof vertelde over haar promotieonderzoek naar objectievere overgangsbeslissingen. Peter Harmsen, wiskundedocent op het Tabor College in Hoorn en Willemijn de With, Duits-docent op Gomarus in Zaltbommel deelden hun ervaringen uit de praktijk.

Waardevolle inzichten en adviezen

Het gesprek leidde tot mooie inzichten en waardevolle adviezen voor scholen en schoolleiders. Zo vertelde Meike Berben over het belang van een goede didactische visie, samenwerking en geduld bij het implementeren van differentiatie in de klas. Janneke Sleenhof vertelde waarom stemmen over de overgang van een leerling nooit een goed idee is en Peter Harmsen en Willemijn de With bespraken belangrijke bezwaren en drempels om tijd en ruimte te maken voor nieuwe werkwijzen in de klas, waarbij de experts hen goede handvatten gaven om een stap verder te komen.

De waarde van Somtoday

Een belangrijke voorwaarde om te focussen op de volledige ontwikkeling van een leerling is weten hoe je leerling er écht voorstaat. Om dat mogelijk te maken ontwikkelden we de module Mentoraat. Hierin vind je handige dashboards die in één oogopslag inzicht geven in gedrag, af- en aanwezigheid, resultaten en trends. Van globaal tot gedetailleerd. Zowel op groepsniveau als individueel. Hiermee hebben mentoren in één oogopslag zicht op iedere mentorleerling en signaleren ze direct opvallende (of zorgwekkende) persoonlijke ontwikkelingen.

Meer weten over Mentoraat?

Wil je meer weten over de module Mentoraat en wat het voor jou of jouw school kan betekenen?
Meer over het mentoraat