“Met de live roosterkoppeling komen alle wensen samen”

08 februari 2021
Blog Applicatiebeheer

Een blog van Roniel Scholma, consultant Somtoday

Roostermaker Zermelo en Somtoday bouwen hun samenwerking uit en ontwikkelen een live roosterkoppeling die ervoor zorgt dat leerlingen in Somtoday realtime het rooster uit Zermelo te zien krijgen. Zodra de leerling in Somtoday inlogt, wordt live het complete rooster van de leerling opgehaald uit Zermelo en getoond aan de leerling. Op dit moment vinden er gebruikerstesten plaats met de koppeling. Consultant Roniel Scholma gaat in gesprek met applicatiebeheerder Irene Rog en roostermaker Aline Hijink van het Griftland College, die deelnemen aan de gebruikerstest.

Roniel: “Fijn om jullie even te spreken over de uitbreiding van de koppeling tussen Zermelo en Somtoday. Kun je iets vertellen over waarom jullie deelnemen aan de gebruikerstest?
Irene: “De afgelopen jaren zijn er steeds stappen gemaakt om Zermelo en Somtoday beter op elkaar aan te laten sluiten. De dynamische roosterintegratie was al een mooie stap, maar met de live-koppeling komen alle wensen samen die we nog hadden.”
Aline: “Daarom wilden we dit zo ongelofelijk graag. Door mee te doen aan de gebruikerstest, heb je de mogelijkheid om aan de basis te staan van en mee te denken over datgene wat je graag wil. Je zit op de eerste rij.”

Alles op één plek
Roniel: “Waarom willen jullie zo graag een live koppeling tussen Zermelo en Somtoday?”
Irene: “Bij veel scholen kunnen leerlingen (een gedeelte van) hun lessen zelf kiezen. Je levert dus maatwerk. De live koppeling tussen Somtoday en Zermelo maakt de organisatie van keuzelessen heel eenvoudig. Voor de docent is nu bijvoorbeeld echt duidelijk: welke leerlingen zitten er tijdens deze keuzevakken in mijn klas? Zo is het makkelijk om de absentiecontrole te doen en kun je eenvoudig monitoren of leerlingen de keuzeles ook echt hebben gevolgd.”
Aline: “Voor leerlingen is het handig om zo veel mogelijk alles op één plek te hebben staan. Voorheen bekeken ze hun rooster in Zermelo en overige zaken in Somtoday. Nu kunnen ze live hun rooster in Somtoday bekijken. Dit voorkomt verwarring.”

Roniel: “Jullie zijn tijdens deze gebruikerstest al een tijd aan de slag met de live koppeling. Hoe verloopt het tot nu toe?”
Aline: “Je kunt zo’n koppeling alleen maar ‘in het echt’ proberen. Het starten met keuzelessen is natuurlijk best spannend. Je moet als school duidelijke afspraken maken over de keuzelessen. Bijvoorbeeld tot hoeveel minuten voor de les leerlingen zich mogen inschrijven voor een keuzeles. En wie de keuzes van leerlingen monitort. Er komen daarnaast ook werkzaamheden bij. En er moet bijvoorbeeld een maatwerk-coördinator komen. Het is een proces; het ontwikkelt zich als je ermee bezig bent.”
Irene: “Voor docenten is het bieden van keuzelessen best wel even een dingetje. Zij kunnen leerlingen uit verschillende klassen voor hun neus krijgen. Daarnaast komt er techniek bij kijken. Je moet draagvlak creëren.”
Roniel: “Hoe doe je dat?”
Irene: “Vooral door ze te ondersteunen. Wij weten hoe de techniek in elkaar zit. Door ze te ondersteunen, gaan ze inzien dat de techniek ze helpt. Dat moet groeien.”

Invloed op ontwikkeling
Roniel: “Hoe verloopt het proces tussen Griftland, Zermelo en Somtoday?”
Aline: “Die driehoek werkt goed samen. Als wij ergens tegenaan lopen, geven we dat aan. Samen met Zermelo zoeken jullie dat direct uit. Het is mooi om die korte lijntjes tussen Zermelo en Somtoday te zien. We hebben invloed op de ontwikkeling, dat is super.”
Roniel: “Fijn om te horen dat de samenwerking goed verloopt. Voor ons in het ontzettend waardevol dat jullie deelnemen aan de gebruikerstest. Zo kunnen we ontwikkelen waar echt vraag naar is. Bedankt daarvoor.”

Roniel Scholma
consultant Somtoday