Het PTA eenduidig en op tijd inrichten, hoe doe je dat?

04 mei 2021
Blog ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Het inrichten en controleren van het PTA is elk jaar weer een arbeidsintensief proces. Bij veel scholen verloopt dit via allerlei formats in Word of Excel waarop de vakgroepen hun PTA (wijzigingen) noteren. Vervolgens belandt deze stapel formulieren bij de applicatiebeheerder of administratie die dan heel veel moet overtypen en controleren in Somtoday. Vaak onder tijdsdruk, omdat vóór 1 oktober  het PTA bij de onderwijsinspectie ingeleverd moet zijn. Dat moet toch handiger kunnen?

 

Gelukkig kan dat ook handiger.

Somtoday biedt de mogelijkheid om het proces rondom het inrichten van het PTA geheel te faciliteren. Lees ook dit interview. In grote lijnen werkt het als volgt:

  1. De applicatiebeheerder kopieert eventueel toetsdossiers naar de nieuwe lichting en stelt groepen samen in Somtoday waarin bepaald wordt welke docent(en) voor deze nieuwe lichting het PTA mag  wijzigen, controleren of geheel nieuw invullen.Het genereren van groepen kan handmatig of automatisch, waarbij de huidige docenten die lesgeven in de betreffende jaarlaag/niveau automatisch gekoppeld worden aan deze PTA-groepen. Daarnaast koppel je een controleur aan de betreffende groepen.

  2. Als de betrokken docenten hun PTA hebben gecontroleerd of ingevuld, dan moet de controleur aan het werk, bijvoorbeeld een examensecretaris of een teamleider die het PTA moet controleren en goedkeuren.

  3. Na goedkeuring kan de applicatiebeheerder vervolgens het nieuwe PTA beschikbaar stellen aan iedereen, zodat er resultaten ingevoerd kunnen worden.

Dit kun je allemaal binnen Somtoday faciliteren. Iedereen werkt dan op dezelfde wijze en er hoeven geen gegevens meer op papier doorgegeven en overgetypt te worden. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van het PTA ligt dan ook daar waar die moet liggen, namelijk bij de docent/vakgroep. 

Maatwerkrapportage
Vervolgens kun je een maatwerkrapportage maken waarmee je het PTA op een mooie leesbare manier voor bijvoorbeeld leerlingen en inspectie kunt rapporteren. Op die manier heb je geen verschillen met het PTA dat naar de inspectie is verstuurd en het PTA dat ingevoerd is in Somtoday.

Dit proces kun je uitvoeren voor de bovenbouw, maar is ook prima toepasbaar voor de leerjaren in de onderbouw als je daar werkt met een vaststaand PTO.

Wil je meer weten over deze functionaliteit binnen Somtoday en hulp de eerste inrichting en bij het organiseren van deze processtappen, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.


Edgar Muller
Consultant Somtoday