NPO: een update

Carola van Ballegooij

14 december 2021
Blog DirectieDocenten

Vanuit relatiebeheer voerden we de afgelopen tijd veel gesprekken, uiteraard ook over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Scholen gingen hier voortvarend mee van start. Plannen zijn gemaakt en acties en interventies lopen. We horen dat de uitvoer van plannen soms gehinderd wordt door onder meer de oplopende besmettingen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de ingezette koers te blijven varen en is bijsturing nodig. Dit vraagt dan ook een goede monitoring. Waar sta je als organisatie? En wat wordt de volgende stap?

Inzicht in de voortgang van de leerling wordt dan ook steeds belangrijker. Veel scholen zetten CumLaude in voor het volgen van de cognitieve voortgang, maar bijvoorbeeld ook RTTI of SEL-vragenlijsten.

Extra onderwijstijd
Een veel gehoorde interventie is extra onderwijstijd. Deze wordt vaak aangeboden via keuzelessen/maatwerkuren of extra steunlessen en in combinatie met de KWT-functionaliteit van Somtoday/Zermelo georganiseerd. Met het vernieuwde KWT-dashboard, dat donderdag wordt uitgeleverd, zijn ook de keuzes die via Zermelo gedaan worden inzichtelijk in Somtoday. Hierdoor heeft de mentor direct in Somtoday ook goed inzicht in keuzes die gemaakt worden en kan hier desgewenst op bijsturen.

Differentiatie en mentordashboard
Natuurlijk kun je hier ook de onderwijsmodule Leerontwikkeling Plus voor inzetten. Denk hierbij aan de NPO-signaleringslijsten, die ook weer terugkomen in het in mentordashbord (in ontwikkeling). Dit dashboard geeft de mentor snel inzicht in de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen. Ook de functionaliteit differentiatie maakt onderdeel uit van deze module en ondersteunt je bij het Nationaal programma onderwijs.

Zoals eerder aangegeven is de functionaliteit van de onderwijsmodule Leerontwikkeling Plus tot eind dit jaar kosteloos te gebruiken. Wil je hier ook in 2022 gebruik van blijven maken? Neem dan contact op met je relatiebeheerder.

Carola van Ballegooij

Relatiebeheer

Teamleider relatiebeheer