Zicht op gebruik geeft richtlijnen voor strategie

12 mei 2020
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Chris Hössen is teamleider IT en examensecretaris bij Panta Rhei, een school voor vmbo/mavo en lwoo met 650 leerlingen. Panta Rhei neemt als eerste school Somtoday Connect in gebruik. “Als we inzicht krijgen in het gebruik, dan kunnen we hierop een strategie uitzetten.”

“Eigenlijk hadden we geen zicht op het gebruik van digitale lesmethoden op de verschillende niveaus”, legt Chris uit. “Niemand wist precies of alle licenties binnen de school zinnig gebruikt worden of niet.” Om die reden besloot Panta Rhei Somtoday Connect te implementeren, een koppeling die een actueel overzicht en inzicht geeft in de activatie en het gebruik van digitaal lesmateriaal op een school.

Digitalisering neemt toe
Een belangrijke meerwaarde van Somtoday Connect is volgens Chris zicht op het gebruik van digitale leermiddelen. “Als we inzicht krijgen in het gebruik, dan kunnen we hierop een strategie uitzetten. Je kunt dan ook de keuze maken om een lesmethode niet te gebruiken. Of over te stappen op een andere methode.” Chris geeft aan dat zijn school veel gebruikmaakt van digitaal lesmateriaal. “Van de AVO vakken heeft denk ik tachtig procent een digitaal component. Wegens corona is de digitalisering alleen maar toegenomen.”

Bij de implementatie waren vanuit Panta Rhei veel medewerkers betrokken. Een bewuste keuze. Chris: “We hebben breed ingezet. Niet alleen het management, ook de directie en alle vakgroepcoördinatoren waren uitgenodigd voor de webinar. Vrijwel iedereen heeft hier ook gehoor aan gegeven. Deze webinar was helder en duidelijk. Ik heb niet veel vragen van medewerkers gehad, dat is een goed teken. Somtoday Connect  is ook eenvoudig in gebruik.”

Voordelen
Naast inzicht in het gebruik van digitaal lesmateriaal, ziet Chris op de langere termijn meer voordelen. “Met de data uit Somtoday Connect kunnen we individuele leerlingen monitoren en op basis daarvan bijsturen. Verder zijn uitgevers bezig met een bepaalde standaard, waardoor we steeds meer gegevens in Somtoday kunnen zien. Dat duurt waarschijnlijk nog een tijd maar biedt zeker een mooi toekomstperspectief.”