Van bezorgde vader naar bevlogen vernieuwer

05 juli 2023
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Dirk Jan Timmer zag zijn beide dochters vastlopen in het onderwijssysteem. Daarom is hij nu, als directeur van Topicus Onderwijs, vastbesloten om het verschil te maken voor iedere leerling. “Door docenten beter te ondersteunen creëren we gelijke kansen voor ieder kind.”

Worsteling

Zijn dochters Rebekka en Djina zijn nog maar in de basisschoolleeftijd als Dirk Jan Timmer merkt dat ze niet lekker in hun vel zitten. Beide meiden (nu 23 en 21) worstelden destijds met school. Met hun plek in de klas, de lesstof en hun concentratie. “Ze bleken hoogbegaafd en struggelden daar enorm mee. Op een zeker moment wilden ze zelfs niet meer naar school. Man, hoe vaak niet op school heb gezeten… Maar ik zag ook de leraren worstelen. Iedereen was welwillend, maar het ontbrak simpelweg aan mogelijkheden. Ik ontdekte als vader dat ons onderwijssysteem voor 80% van de kinderen prima werkt, maar voor een kleine groep leerlingen niet de juiste ondersteuning biedt.”

Niet meer, maar anders

Niet dat de school het niet probeerde. Klassen overslaan, extra werk, plusklassen, Leonardo-scholen, alles passeerde de revue. “Maar mijn dochters zaten niet per se te wachten op méér leren, maar op anders leren. Bovendien sta ik niet achter het idee om kinderen uit een klas te halen en in een homogene groep met soortgenoten te zetten. Ik vond het belangrijk dat mijn kinderen hun talenten konden ontwikkelen, die enorm uiteenliepen, maar zich ook sociaal-emotioneel konden ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes van allerlei niveaus. Maar om dat mogelijk te maken zag ik ook dat er iets moest veranderen in de klas. Dat scholen en docenten tijd en middelen moeten krijgen om ieder kind de benodigde aandacht en ondersteuning te geven. Daar wilde ik zelf een bijdrage aan leveren.”

Focus op meerwaarde

Dat deed hij enkele jaren als interim-manager bij verschillende schoolbesturen en als projectleider voor de VO- en PO-raad. Sinds 2017 als algemeen directeur van Topicus Onderwijs. In die rol leidt hij de ontwikkeling van onze leerlinginformatiesystemen Somtoday, ParnasSys en EduArte en tools als Schoolkassa en Parro. “Ik mag hierin werken met een enorm enthousiast team dat iedere dag werkt aan het beter ondersteunen van het onderwijs. Mijn belangrijkste taak is het brengen van focus. Niet ontwikkelen omdat het kan, maar focussen op waar docenten en schooldirecties écht van wakker liggen en oplossingen te creëren die hen daarbij helpen.  Dat leidde bijvoorbeeld in de afgelopen jaren tot Somtoday Docent, waarmee docenten op een gebruiksvriendelijke manier inzicht krijgen in de ontwikkeling van leerlingen. Tot innovatieve apps als Parro, die communicatie met ouders veel minder tijdrovend maakt. Of tot toepassingen als Learnbeat, waarmee je lesmateriaal gedifferentieerd kunt aanbieden.”

Gelijke kansen

Onder zijn leiding groeide de impact van onze oplossingen op het onderwijs. Zowel in het PO, als het VO. En daarmee ziet hij ook zijn persoonlijke missie steeds verder volbracht worden. “Onze oplossingen verlagen de werkdruk en geven docenten handvatten om terug te keren naar de kern: goed onderwijs geven en aandacht hebben voor kinderen. Niet alleen de 80% die binnen de gebaande paden loopt, maar ook de leerlingen die een beetje extra ondersteuning nodig hebben, zoals mijn dochters. Zo zorgen we voor klassen die zich gezamenlijk sociaal ontwikkelen, waarin ieder kind zich op een authentieke manier ontwikkelt. Met ruimte voor eigen talenten en interesses. Zo heeft ieder kind dezelfde kansen.”

Ambities voor de toekomst

Dirk Jan ziet nog genoeg kansen voor de toekomst. “Zo kunnen we scholen meer bieden op het gebied van kwaliteitsontwikkeling. De komende jaren wil ik iedere school de instrumenten geven om boven het minimum uit te stijgen en zich te onderscheiden. Maar ik ben natuurlijk ook enorm trots op de impact die we nu al maken.” Toch verbleekt de trots van een directeur bij de trots van een vader. Dochters Rebekka en Djina hebben namelijk als twintigers hun talent en interesses gevonden. “De één als fractiemedewerker bij een politieke partij in Den Haag, de ander als visagist in Hilversum. Twee totaal verschillende types en twee totaal verschillende paden. Maar ik vind het geweldig om te zien dat ze hun passie hebben gevolgd en hun talenten gebruiken. Daar gaat het om.”