Somtoday Connect maakt datastromen op een school transparant!

27 januari 2020
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

Scholen beschikken over steeds meer digitale leermiddelen op school, maar hebben amper inzicht in het gebruik. Als lead business developer van Somtoday weet Bert Thijs de Jong hoe lastig dat is. Zeker als je bedenkt dat een derde van het leermiddelenbudget uit digitale licenties bestaat en meer dan de helft daarvan niet wordt gebruikt. Met de ontwikkeling van Somtoday Connect krijgen scholen dat inzicht wél. Dit dashboard laat scholen straks onder andere zien hoe het gesteld is met de activatie en het gebruik van digitaal lesmateriaal. Op elk niveau, van bestuur tot individuele leerling.

Interview: Maartje Nix

In het onderwijs wordt steeds meer digitaal lesmateriaal aangeschaft. Daarmee neemt het belang van inzicht en grip op het gebruik ervan toe. Want hoe behoud je de controle en blijf je digitaal lesmateriaal optimaal en betekenisvol inzetten? Bert Thijs de Jong: ‘Dat is precies de reden waarom we Somtoday Connect ontwikkelen. Met Somtoday Connect zie je precies welk digitaal lesmateriaal geactiveerd én gebruikt wordt op een school. Daarnaast maakt Somtoday Connect inzichtelijk welke gegevens er heen en weer gaan via applicaties die gekoppeld zijn met Somtoday. Dat willen scholen weten in het kader van de AVG.’ De Jong weet hoe belangrijk dit inzicht is voor scholen, omdat hij als lead business developer van Somtoday nauw contact heeft met docenten, schoolleiders en applicatiebegeleiders.

Beter kunnen sturen op het gebruik van digitaal lesmateriaal

Scholen willen beter kunnen sturen op het gebruik van digitaal lesmateriaal, blijkt uit de vele gesprekken die De Jong gevoerd heeft. Teamleiders willen bijvoorbeeld zien welke secties veel digitale middelen gebruiken en vaksecties willen weer weten of leerlingen en docenten het digitale lesmateriaal dat is aangeschaft daadwerkelijk gebruiken. ‘Toen we als team hierover spraken met onze collega Erik Dikkers, vertelde hij dat Somtoday in feite al over al deze informatie beschikt. Toen was voor ons de cirkel rond. Inmiddels is de ontwikkeling van Somtoday Connect in volle gang!’

De Jong vindt het een voordeel dat Somtoday een onafhankelijke partij is in de onderwijswereld. ‘Ik hou van transparantie,’ zegt de De Jong. ‘We zijn niet gekoppeld aan een educatieve uitgeverij of aan een distributeur van lesmateriaal. Niemand hoeft dus te twijfelen aan ons belang. Met Somtoday Connect willen we scholen inzicht bieden in het digitale verkeer in en om de school.’

AVG

Sinds de AVG in 2018 is ingevoerd moeten scholen zich aan strenge regels houden als het gaat om de privacy- en gegevensbescherming van leerlingen, ouders en personeel. Ook hier wil Somtoday Connect scholen meer inzicht geven. De Jong: ‘Welke gegevens er worden uitgewisseld door het gebruik van allerlei software en applicaties is niet altijd helder. Het is belangrijk dat datastromen transparant zijn, zodat scholen bewuste keuzes kunnen maken. In Somtoday Connect wordt een AVG-cockpit ingebouwd, waarop je precies kunt zien welke data er via een koppeling wordt uitgewisseld. Ook kun je zien welke koppelingen ongedaan kunnen worden gemaakt, omdat ze allang niet meer gebruikt worden.’

Met een team werken aan één project

Samen met een data-analist én een ontwikkelteam werkt De Jong binnen Topicus aan Somtoday Connect. ‘Egbert van der Veen is product owner. Hij geeft leiding aan het ontwikkelteam van Somtoday Connect. Ik heb als business developer juist veel contact met scholen. In feite staan Egbert en ik bij dit project met één been in dezelfde broek. Ik richt mijn aandacht vooral naar scholen, educatieve uitgevers, distributeurs en andere EdTech-partijen en hou me bezig met het waarom binnen Somtoday. Waarom doen we dingen, waar liggen er kansen? En in grote lijnen denk ik na over het hoe. Egbert is meer met zijn aandacht bij de ontwikkeling en is verantwoordelijk voor het wat en het hoe: de technische uitvoering.’

Somtoday maakt het makkelijker voor docenten

De Jong zit duidelijk op zijn plek bij Somtoday. ‘De ontwikkeling van ICT gaat zo snel in dit bedrijf. We zijn in september begonnen met Somtoday Connect en in februari staat het eerste deel volledig in de steigers en kunnen we het presenteren op de IPON . Vanaf dat moment kunnen scholen het aanschaffen. Dat gaat supersnel. Dankzij de efficiency van het ontwikkelteam, maar ook dankzij de onmisbare bijdrage van de pilotscholen!’

'Dit dashboard laat scholen straks onder andere zien hoe het gesteld is met de activatie en het gebruik van digitaal lesmateriaal. Op elk niveau, van bestuur tot individuele leerling.'