Somtoday Connect geeft inzicht in activatie en gebruik van educatief lesmateriaal

28 november 2019
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

‘Wij willen graag inzicht in de mate waarop het digitale lesmateriaal van de verschillende lesmethodes wordt gebruikt,’ vertelt Linda le Grand, beleidsmedewerker Onderwijs & ICT bij het Hooghuis in Oss. ‘Tot nu weten we dat niet.’ Daarom doet Het Hooghuis mee aan de pilot van Somtoday Connect, een dashboard in wording dat de activatiegraad en de mate van gebruik van digitaal lesmateriaal toont.

Dit is Somtoday Connect

Somtoday wil beter onderwijs mogelijk maken. Dan heb je natuurlijk ook de beste digitale leermiddelen nodig. Met Somtoday Connect geven we scholen de regie over het effectief inzetten van digitale leermiddelen in de klas. Dat doen we onder meer met een dashboard dat de activatiegraad en het gebruik van digitale leermiddelen in de school toont. Zo behoud je grip op je leermiddelen en kun je als school actief monitoren en sturen op digitaal onderwijs.

 

‘Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen’ (Nelson Mandela), prijkt op één van de pilaren bij de ingang van Het Hooghuis.  dat aan de Nelson Mandelaboulevard ligt. Linda le Grand leidt me door de open ruimte van Het Hooghuis. We gaan in gesprek over Somtoday Connect en digitaal lesmateriaal dat nog te vaak ongebruikt op de plank ligt.

Somtoday Connect

‘De belangrijkste vraag waar ik mij over buig is: hoe kun je ICT-mogelijkheden op een betekenisvolle manier in het onderwijs benutten,’ vertelt Le Grand. Dat is meteen de reden waarom Le Grand meedoet aan de pilot van Somtoday Connect.

‘Als Carmelschool willen we inzicht in hoe het LicentieFolio-model werkt en daarmee in het gebruik van digitaal lesmateriaal. ‘Voor een docent is het moeilijk zich een objectief beeld te vormen van het gebruik,’ vervolgt Le Grand. ‘Als je ziet hoe vaak het digitale materiaal daadwerkelijk gebruikt wordt, hebben de locaties handvatten om in gesprek te gaan. Niet alleen met docenten, maar ook met teams en vakgroepen. We willen het digitale lesmateriaal immers optimaal en betekenisvol inzetten. Daarom voeren we gesprekken over waar sta je nu en hoe ga je verder.’

Pilot en feedback

In de eerste pilotbijeenkomst is Topicus met Le Grand en verschillende van haar collega’s in gesprek gegaan over hun wensen over de dashboards van Somtoday Connect. Tijdens die bijeenkomst gaven Le Grand en haar collega’s feedback op een aantal prototypes. ‘Een punt van feedback was bijvoorbeeld dat de cijfers op het dashboard relatief zijn; het ene vak geef je drie keer per week, terwijl je een ander vak maar één keer per week geeft. Dat beïnvloedt de mate van gebruik van digitaal lesmateriaal en dus de cijfers. Het zou mooi zijn als dat beeld in perspectief wordt geplaatst,’ meent Le Grand.

Ook geeft Le Grand aan dat Het Hooghuis haar eigen doelen heeft bijgesteld. ‘Het is belangrijk rekening te houden met de digitale fases waarin de verschillende locaties van Het Hooghuis zich bevinden. Van een locatie waar leerlingen hun eigen laptop hebben, mag je meer verwachten van het gebruik van digitale leermiddelen dan een school waar docenten een computerlokaal moeten reserveren. We willen locaties of docenten niet afrekenen. Doelen moeten haalbaar zijn, anders werken ze ontmoedigend. Het is net als bij formatief werken: het is de weg ernaartoe waar het om draait.’

Activeringsgraad en gebruik digitaal lesmateriaal

Activeringsgraad en gebruik van digitaal lesmateriaal zijn nog te laag, vindt Le Grand. Maar cijfers zeggen volgens haar niet alles. ‘Het is complexe materie. Bij wiskunde kunnen leerlingen bijvoorbeeld gebruikmaken van een digitaal antwoordenboek. Daarom weet ik zeker dat de activeringsgraad van het wiskundemateriaal goed uit de bus komt. Maar is dat het gebruik dat we voor ogen hadden?’

Daarnaast speelt de kwaliteit van het lesmateriaal een rol. ‘Docenten willen zeker weten dat het materiaal betrouwbaar is voordat ze leerlingen met digitaal lesmateriaal laten werken. Vaak zitten er nog fouten in het lesmateriaal of werkt het digitale platform van de uitgever nog niet optimaal. Dan heb je docenten eenmaal zover, maar blijkt het materiaal minder goed te werken dan ze verwachten en stoppen ze er weer mee.’

Formatief

Sommige docenten zijn er niet van overtuigd dat werken met digitaal lesmateriaal een verbetering is. ‘Wat helpt is de aandacht voor formatief werken die er momenteel is,’ vertelt Le Grand. ‘Wanneer leerlingen opdrachten digitaal maken, geeft digitaal lesmateriaal inzicht in de resultaten van leerlingen. En dat inzicht is essentieel voor formatief werken. Wanneer docenten met foliomateriaal werken is het veel moeilijker om hetzelfde inzicht te krijgen.’

Le Grand geeft nog meer voorbeelden van obstakels die digitaal werken in de weg staan. ‘Wiskundedocenten hoor ik zeggen dat digitaal werken voor hun vak niet werkt, omdat de uitwerking van een som belangrijker is dan de uitkomst. Dan moet je creatief gaan denken. Bijvoorbeeld: laat leerlingen de uitwerkingen in hun werkboek of schrift maken en de uitkomst digitaal invoeren. Dan weet je toch snel hoe je klas ervoor staat.’

Vervolg

Le Grand hoopt dat steeds meer docenten de mogelijkheden van digitaal lesmateriaal gaan inzien. ‘Docenten willen dat leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Daarom is dat inzicht zo belangrijk. Hetzelfde geldt voor docenten. Ook zij moeten weten waar zij staan, in dit geval wat betreft het gebruik van digitaal lesmateriaal. Kortom: practice what you preach.’

In de laatste week van november, wanneer Le Grand voor het eerst de resultaten van Het Hooghuis kan bekijken, gaat ze deze aan het management van Het Hooghuis presenteren. ‘Daarna gaan we met z’n allen een plan maken hoe we ermee verder gaan, zodat iedereen kan bepalen hoe Somtoday Connect in zijn of haar functie het beste kan worden ingezet.’

Wil je meer weten over Somtoday Connect en de mogelijkheden voor jouw Somtoday-school? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Een interview met Linda le Grand, beleidsmedewerker Onderwijs en ICT bij Het Hooghuis in Oss