NPO: waar zet je als school op in?

08 maart 2022
Nieuws DirectieDocenten

Op 25 februari zijn de scholen geïnformeerd over bijsturing van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hierdoor is er meer tijd om de basis van goed onderwijs verder te versterken met bewezen effectieve maatregelen. Zo komt er verlenging van de looptijd van het programma en krijgen de middelen de komende 2 jaar een andere verdeling. Door deze andere verdeling komen er meer middelen voor het VO beschikbaar.

De komende periode moeten de scholen het eerste NPO-jaar evalueren en de ontwikkelingen van leerlingen monitoren. Waar sta je nu? Wat gaat goed? En waar moet mogelijk de aanpak voor schooljaar 2022/2023 worden bijgesteld? Ook wordt de menukaart met interventies bijgewerkt. Als dat aanpassingen tot gevolg heeft in de interventies, dan verwerken we dit uiteraard ook in Somtoday.

Waar zetten scholen op in?
Tijdens relatiegesprekken is NPO ook vaak een thema. Dan vertellen de scholen waar ze binnen het NPO op inzetten. Wat we hierbij horen is dat de vakinhoudelijke vertragingen veelal worden ingelopen door in te zetten op extra maatwerk/ondersteuningslessen of onderwijstijd, bijlessen en inzet op vakinhoudelijke vaardigheden. Veel scholen maken hierbij ook gebruik van de KWT-functionaliteiten van Somtoday. Vanuit de zachtere kant zien we dat veel scholen hebben ingezet op versterkt mentoraat, meer driehoeks gesprekken (leerling/ouder/mentor) en diverse sociale activiteiten.

Nu het programma wordt verlengd, is het een goed moment om te kijken op welke manieren Somtoday je hier de komende jaren bij kan ondersteunen. CumLaude is over het algemeen bekend en wordt door veel scholen al ingezet om te monitoren en te kunnen sturen op onderwijskwaliteit.

Maar we hebben ook nog andere interessante functionaliteiten:

Differentiatie bij lesstof bijvoorbeeld vakinhoudelijke vaardigheden, huiswerk, toetsen en/of inleveringen. Zo kan de vakdocent tegemoet komen aan verschillen die zijn ontstaan, en hiermee extra ondersteuning of uitdaging kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 

Ook het snel hebben van inzicht in de dagelijkse ontwikkeling van leerlingen is onderdeel van de module. Wat gaat er goed? En waar moet je als mentor actie op uitzetten? Het mentordashboard is erop gericht om de mentor snel inzicht te geven in de ontwikkeling van de leerlingen, zodat hij deze optimaal kan begeleiden.