De IT helpt ons persoonlijk leren vorm te geven

26 oktober 2020
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

Het Greijdanus wil voorop blijven lopen op het gebied van persoonlijk leren. Dat vraagt om IT die inzicht biedt en meebeweegt. Nu en in de toekomst. En dat vonden ze in Somtoday en Learnbeat.

Persoonlijk leren

Voor het Greijdanus is persoonlijk leren geen toekomstplan meer, maar dagelijkse realiteit. De Christelijke scholengemeenschap, met vestigingen in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede, wil leerlingen meer bieden dan alleen kennis. “We willen ze de kans geven zich ook als mens te ontwikkelen, zoals je bent en op een manier die bij je past’’, zegt IT-manager Clemens Broekroelofs. “Daarin kiezen we inhoudelijk voor één lijn, maar voor een eigen invulling per locatie. Zo werken we al jaren met individuele devices, vergaande zelfredzaamheid van leerlingen en de inzet van onafhankelijke lesmethodes en applicaties.’’

Flexibele IT

Stuk voor stuk waardevolle tools, maar moeilijk te combineren. “De oplossingen communiceerden niet met elkaar en ons leerlingvolgsysteem. Daardoor moesten leerlingen overal inloggen en resultaten handmatig worden ‘overgeklopt’. Met extra werkzaamheden en een gebrek aan overzicht als gevolg’’, zegt Broekroelofs.

 

De school zocht naar een flexibel IT-fundament. IT die verbinding creëert tussen verschillende schoollocaties, docenten en leerlingen en applicaties en gemakkelijk inzicht biedt in de ontwikkeling van leerlingen. En ook IT die keuzevrijheid biedt voor de toekomst. Die IT vonden ze in de combinatie Somtoday en Learnbeat. Met Somtoday hield de school inzicht en grip op de ontwikkeling van leerlingen. Met Learnbeat hebben ze één plek voor een enorm
aanbod lesstof, toetsen en mogelijkheden voor het ontwikkelen van individuele talenten en interesses.

 

“IT moet ons niet belemmeren, maar juist technisch ondersteunen bijde keuzes die we maken. Die IT vonden we in Somtoday en Learnbeat.”

Ingrijpende implementatie

De school stapte halverwege het schooljaar 2019-2020 over naar Somtoday. Een ingrijpende operatie, vertelt Broekroelofs. “Het is alsof je een motor uit een auto haalt. Die is met alles verbonden. Dat betekent dat ook dat werken voor iedereen anders werd. En dat is heftig.’’ Greijdanus stelde een projectgroep samen waarin onderwijs, management en IT vertegenwoordigd was. Er was veel aandacht voor communicatie naar docenten, leerlingen en ouders. “Naast de
trainingen van gebruikers was dat heel belangrijk. Door iedereen te betrekken bij de implementatie, kon iedereen meedenken en vragen stellen. Dat voorkwam onduidelijkheid en frustratie.’’ Op technisch vlak wilde het nog wel eens botsen, bekent Broekroelofs. “Soms wilden we iets
dat technisch niet mogelijk was, of liepen de meningen van ons en Somtoday uit elkaar. Maar de consultants van Somtoday waren energiek, meedenkend en oplossingsgericht. Dat was heel prettig.’’

Toekomstbestendig

Nu werkt de school aan de implementatie van Learnbeat. Een nauwgezet proces, waarbij stap voor stap de flexibele IT-basis ontstaat waar Greijdanus naar zocht. IT die de organisatie keuzevrijheid biedt in de ontwikkeling van persoonlijk onderwijs. “Die ontwikkeling volgt geen vaste kaders’’, zegt
Broekroelofs. “Er ontstaan continu nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten. Gaan we naar een andere dagindeling? Een andere manier van toetsen? Hoe relevant zijn leerjaren en doubleren nog? Kiezen we per locatie voor een eigen aanpak? Wij willen de vrijheid en wendbaarheid hebben om
straks vernieuwende inzichten door te voeren in ons onderwijs. De IT moet ons niet belemmeren, maar juist technisch ondersteunen bij de keuzes die we maken. Die IT hebben we nu gevonden.’’

 

Clemens Broekroelofs