Efficiëntere inzet digitaal lesmateriaal met Somtoday Connect

07 februari 2020
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

[Utrecht, 6 februari 2020] Somtoday heeft gisteren op IPON 2020 Somtoday Connect gelanceerd. De module biedt het voortgezet onderwijs stuurinformatie voor het efficiënter inzetten van digitaal lesmateriaal. Daarnaast maakt Somtoday Connect inzichtelijk welke persoonsgegevens gekoppelde applicaties ontvangen. De nieuwe module is ontwikkeld in samenwerking met vijftien scholen en de uitgevers ThiemeMeulenhoff, Noordhoff en Malmberg.

Inzicht in activatie en gebruik digitale leermiddelen

Scholen in het voortgezet onderwijs investeren steeds meer in digitaal lesmateriaal. Het ontbreekt hen daarbij echter vaak aan inzicht in het daadwerkelijke gebruik ervan. Somtoday Connect toont van schoolbreed tot op individueel leerlingniveau hoe leermiddelen gebruikt worden. Zo kunnen scholen gericht beleid maken om leermiddelen zo effectief en optimaal mogelijk in te zetten. Kees Mastenbroek, directeur van Somtoday: “Het blijkt dat er op scholen veel geïnvesteerd wordt in digitale licenties, maar dat het daadwerkelijke gebruik ervan achterblijft. Dat is zonde. Met Somtoday Connect krijgen scholen overzicht in welke digitale leermiddelen ze hebben aangeschaft. Hierdoor krijgen docenten beter zicht op het lesmateriaal dat ze kunnen inzetten in hun lessen. Somtoday Connect stimuleert niet alleen het gebruik van digitaal lesmateriaal, maar maakt de toegang tot het digitale lesmateriaal ook flexibeler en soepeler. ”

Succesvolle pilot bij vijftien scholen

De afgelopen maanden is er een uitgebreide pilot gehouden onder vijftien scholen, om Somtoday Connect zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van scholen. De pilot is succesvol verlopen. Linda le Grand, beleidsmedewerker Onderwijs en ICT bij het Hooghuis: “Doordat Somtoday Connect laat zien wat het werkelijke gebruik van digitaal lesmateriaal is, hebben we concrete handvatten om met docenten en de teams het gesprek aan te gaan.” De komende periode wordt in samenwerking met scholen en de uitgevers gewerkt aan diepe integratie van lesmateriaal in de studiewijzer van Somtoday. Hiermee wordt het mogelijk om binnen Somtoday lesmateriaal te arrangeren in de studiewijzer. Dankzij deze integraties krijgen docenten meer eigenaarschap over het leerproces. Daarnaast besparen ze tijd door slimme koppelingen met digitale leerplatforms.

Lancering tijdens diner-sessie IPON 2020

Op 5 en 6 februari is Somtoday Connect gepresenteerd tijdens de IPON 2020 in de Jaarbeurs Utrecht. De officiële lancering vond plaats in de avond van 5 februari tijdens een diner-sessie met sprekers van ThiemeMeulenhoff, Noordhoff, Malmberg en stichting Carmelcollege. Zij deelden hun visie op digitalisering en onderwijs en benadrukte het belang van goede samenwerking met Somtoday.
Vanaf dit moment is Somtoday Connect voor alle scholen verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie over Somtoday Connect op https://som.today/somtoday-connect/.

Over Somtoday

Somtoday is het leerlinginformatiesysteem dat administreren voor scholen gemakkelijker maakt en inzicht geeft in de informatie die nodig is om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Momenteel wordt op ruim 600 voortgezet onderwijs scholen in Nederland gebruik gemaakt van de software. Dagelijks werken ruim 360.000 leerlingen en docenten met Somtoday, dat hen ondersteunt in het leerproces en helpt grip te krijgen op de digitale wereld om hen heen.

 

Wilt u meer informatie?

Wilt u een brochure ontvangen of een presentatie inplannen dan kan dat via onderstaande knop.

Klik hier

Persbericht