Bijlagen bij flexibele LVS-pagina voor meer grip op verslaglegging

03 juli 2023
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Somtoday maakt het mogelijk om bijlagen toe te voegen aan flexibele pagina’s. Hierdoor houd je makkelijker grip op alle verslagen en formulieren rond een leerling én wie deze kan bekijken.

Waarom de nieuwe functionaliteit?

Begeleiding van leerlingen vraagt veel verschillende formulieren en documenten. Denk bijvoorbeeld aan zorginformatie, betrokken professionals of gespreksverslagen. Documenten vanuit verschillende bronnen, die vaak versnipperd worden opgeslagen. Dat maakt het lastig om een totaaloverzicht van de leerlingbegeleiding te krijgen. Dat willen we veranderen. Daarom breiden we onze flexibele LVS-pagina-functionaliteit uit met de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen.

Meer inzicht

De flexibele LVS-pagina’s stelden je al in staat om eigen formulieren te ontwikkelen en op te slaan in Somtoday. Nu kun je daar eenvoudig andere documenten, uit andere bronnen, als bijlage aan toevoegen. Op die manier breng je alle relevante leerlinginformatie samen op één logische plek, die makkelijk toegankelijk is. Daardoor heb je in één oogopslag zicht op alle relevante begeleidingsinformatie van iedere leerling.

Meer grip op autorisatie

Naast inzicht geeft de nieuwe functionaliteit ook meer grip op autorisatie. Je kunt per formulier instellen wie het kan bekijken. Zo zou je als zorgcoördinator de mentor toegang kunnen geven tot alle formulieren, terwijl een bepaalde docent slechts toegang heeft tot één verslag. Deze fijnmazige autorisatie zorgt ervoor dat iedereen de benodigde informatie voor handen heeft, terwijl tegelijkertijd de privacy wordt geborgd.

Effectiever samenwerken

Met de nieuwe bijlagenfunctionaliteit gaat een langgekoesterde wens van veel scholen in vervulling. Het geeft vrijheid in de manier van verslaglegging en tegelijkertijd grip op informatie en autorisatie. Daarmee draagt het bij aan makkelijker en effectiever samenwerken in leerlingbegeleiding. Met de juiste mensen aan tafel en de juiste informatie beschikbaar. Zo kunnen je als school leerlingen nog beter ondersteunen dan je al deed.