Uitgangspunten voor het maken van gebruiksvriendelijke software

27 juli 2020
Blog ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Een leerlinginformatiesysteem moet het onderwijs en haar gebruikers zo efficiënt mogelijk ondersteunen en aansluiten bij de behoefte. Somtoday redeneert dan ook niet vanuit de techniek, maar redeneert liever vanuit het gebruik in de klas, zodat deze optimaal aansluit bij de onderwijspraktijk.
Hoe we dit doen? “Intensief contact houden met de gebruikers, goed luisteren naar hoe wij hen het beste kunnen ondersteunen en hoe we de software voor hen intuïtief kunnen maken.”

Egbert van der Veen is product owner bij Somtoday. Hij geeft aan dat gebruiksvriendelijkheid bij het ontwikkelen van software aan de basis staat. “Het is de taak van docenten om goed onderwijs te verzorgen, niet om met pijn en moeite een leerlingvolgsysteem te doorgronden. Ook voor leerlingen moet
software ondersteuning bieden bij het leren. Het snappen van een applicatie moet geen dagtaak op zich zijn. Mensen hebben tegenwoordig de wens dat een applicatie gewoon werkt en dat ze direct begrijpen wat ze moeten doen. Software moet dus intuïtief zijn voor de gebruiker.” Aan de hand van vier uitgangspunten vertelt Egbert hoe Somtoday gebruiksvriendelijke software ontwikkelt.

 

Uitgangspunt 1: werk met scrum

“Scrum is wereldwijd een bewezen ontwikkelmethode. Kort samengevat komt scrum erop neer dat je het werk in kleine brokjes verdeelt en snel kunt opleveren aan je klant. In het verleden ging je aan het begin van een traject in gesprek met een klant, sloot je je een half jaar op je zolderkamer op en kwam je met software die toch niet helemaal aansloot bij de wensen van de klant. Of software die alweer achterhaald was, gezien de snelle ontwikkelingen in de IT. Vaak weet een klant ook pas wat hij wil als hij het ziet.

Bij Somtoday werken we in sprints van twee weken. In die tijd bouwen we iets dat echt af is en waarde toevoegt voor de klant. Scrum zorgt ervoor dat je mee kan bewegen met de wensen van de klant en je plannen aan kan passen als dat nodig is. De wereld verandert snel, scrum gaat om met die verandering.”

 

Uitgangspunt 2: betrek gebruikers

“Onze filosofie is: design is niet hoe het eruit ziet, design is hoe het werkt. Met als doel om aan het eind iets te hebben dat er goed uit ziet en goed werkt. Om software te maken die werkt, heb je de gebruiker nodig. Die moet er immers mee werken. Bij Somtoday hebben we hier verschillende methodes voor.

Zo hebben we een gebruikersvereniging waarmee we in overleg alle belangrijke wijzigingen bespreken en testen. Verder organiseren we klantendagen en voeren allerlei testen uit om te bepalen hoe we de gebruiksvriendelijkheid zo groot mogelijk kunnen maken. Ook hebben we een knop in Somtoday waarmee je feedback kunt geven op de software. Zijn meer mensen het eens met jouw opmerking of wens? Dan gaan we ermee aan de slag.”

 

Uitgangspunt 3: werk met interaction designers

“Onze interaction designers zijn mensen die gespecialiseerd zijn in gebruiksvriendelijke software. Zij zorgen ervoor dat software intuïtief is voor de gebruiker. Zij voeren ook allerlei tests met gebruikers uit. Gaat er wat mis of kost het te veel tijd en moeite? Dan moet je aanpassingen treffen. Onze
interaction designers dragen de verantwoordelijkheid over het optimaal gebruiksvriendelijk maken van Somtoday.”

 

Uitgangspunt 4: analyseer het gebruik

“Er zijn allerlei manieren om te analyseren hoe de software wordt gebruikt. Deze beschikbare data kun je gebruiken om je software te verbeteren. Hoe vaak wordt bepaalde functionaliteit gebruikt? Hoe snel vinden mensen hun weg in een complex systeem? Maar ook: hoeveel vragen krijg je binnen op de servicedesk over een bepaald onderwerp? Het is allemaal informatie die
je helpt je applicatie te verbeteren.”Deze vier uitgangspunten bij elkaar zorgen ervoor dat de applicaties van Somtoday zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Egbert: “Ons doel is om onderwijs zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Zodat docenten kunnen doen wat hun passie is: het geven van goed onderwijs.”

 

Wat is scrum?

Scrum is een framework om op een flexibele manier software te maken. Er wordt gewerkt in een multidisciplinaire team dat in korte sprints, met
een vaste lengte van één tot vier weken, werkende softwareproducten oplevert. De term scrum komt uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Werken met scrum betekent dat je als team de werkzaamheden, de taken en de teamleden continu toetst en bespreekt. Het hogere doel is om zo snel mogelijk een product op te leveren dat aan alle criteria voldoet, zonder de voortdurende ontwikkeling en het continu inspelen
op de veranderingen uit het oog te verliezen.