Persoonlijke aandacht en interactie via online communicatie

09 april 2020
Blog Docenten

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg in het geven van onderwijs op afstand. De eerste dagen stonden vooral in het teken van het organiseren van het onderwijs. Nu deze zaken geregeld zijn, komen er andere vragen naar boven. We geven je elke week een aantal tips aan de hand van de door jullie gestelde vragen.

 

Deze week: Hoe geef ik mijn leerlingen persoonlijke aandacht in deze periode?

Wellicht heb je het lesgeven via een programma als Microsoft Teams of Google Hangouts inmiddels een beetje onder de knie (zie Leren op afstand met videolessen voor meer tips) en lukt het je ook om een gevulde studiewijzer klaar te zetten in Somtoday. Met lesgeven alleen ben je als docent echter nog niet klaar. Naast het vervullen van je didactische rol, heb je ook een pedagogische rol. Persoonlijk contact met je leerlingen is hier een belangrijk onderdeel van. Onderzoek van Lim (2007) wees uit dat leerlingen zich meer dan eens verloren voelen tijdens online leren. Het gevoel niet helemaal deel te nemen zorgde ervoor dat gezamenlijke gevoelens en emoties tussen de leerlingen en de docent zich minder goed ontwikkelden. Juist daarom is het zo belangrijk dat een docent het contact opzoekt. Hoewel het moeilijk is om fysiek contact te evenaren, zijn er wel mogelijkheden om persoonlijk contact met je leerlingen te onderhouden met behulp van online communicatie.

We geven je een aantal tips om dit sociale aspect een plekje te geven in het bieden van onderwijs op afstand.

 

  1. Wekelijks bericht

Houd je leerlingen bij de les door ze op de hoogte te houden. Heb je een studiewijzer in Somtoday gezet met daarin de lesplanning? Stuur bijvoorbeeld aan het einde van elke schoolweek een bericht naar je leerlingen met waar ze nu zouden moeten staan in de planning. Vraag hen of het gelukt is en of je ze nog ergens mee kan helpen. Zo geef je de leerlingen een ingang om het persoonlijk contact met jou aan te gaan en zoek je bewust het contact op.

 

  1. Mondeling feedback op opdrachten

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het geven van feedback heel belangrijk is. Door het geven van feedback kan een leerling beter inschatten hoeveel tijd er nog aan het leren besteed moet worden. Tegelijkertijd krijgt de docent een beeld van welke onderdelen er wel of niet beheerst worden en waar de leerling zo nodig nog meer aandacht aan moet besteden.

 

Probeer mondeling feedback te geven op opdrachten die leerlingen moeten inleveren. Dit kost meer tijd, maar zorgt wel voor een contactmoment met de leerling. Juist in dat soort contactmomenten kan je ook even vragen hoe het met de leerling gaat en of het lukt zijn schoolwerk te doen. Vervolgens kan je samen het gesprek aangaan over de gemaakte opdracht en bij de leerling uitvragen hoe zijn opdracht tot stand is gekomen.

  1. Verjaardagen
In Somtoday kan je te zien welke leerlingen uit jouw klassen deze week jarig zijn. Stuur een berichtje naar de leerling op de dag van zijn/haar verjaardag. Zo laat je zien dat je betrokken bent en aan de leerling denkt, ook al zitten jullie op afstand van elkaar. Voor een mentor is het ook leuk om een jarige leerling een kaartje te sturen.

 

  1. Extra ondersteuning

Wellicht is het niet mogelijk om met al je leerlingen het persoonlijke contact op te zoeken. Probeer dan in elk geval in kaart te brengen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat je weet dat een leerling in een moeilijke thuissituatie zit of omdat hij altijd moeite heeft met het vak wat jij geeft. Je kunt dit in overleg met een zorgcoördinator of mentor doen. Zo zorgen jullie er samen voor dat juist de leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben niet buiten de boot vallen.

 

We hopen dat je met deze tips aan de slag kunt en zo het persoonlijke contact met je leerlingen kunt vergroten.

 

Dankjewel voor het lezen!

Bronnen:

Spanjers, I., Könings, K., Leppink, J., & Merriënboer, J. v. (2014). Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen. Lim, D. H., Morris, M. L., & Kupritz, V. W. (2007). Online vs. blended learning: Differences in instructional outcomes and learner satisfaction. Journal of Asynchronous Learning Networks, 11(2), 27-42.