Good practices onderwijs op afstand

09 april 2020
Blog ApplicatiebeheerDirectieDocenten

André Poot werkt als staffunctionaris ICT bij de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV). Deze stichting bestaat uit acht scholen, van vmbo tot en met tweetalig gymnasium, en telt 4300 leerlingen.

Wat zijn jouw beste tips voor het aanbieden van onderwijs op afstand?
“Je moet beseffen dat niet alleen de leerlingen onderwijs op afstand krijgen, maar ook de docenten. Voor hen is de situatie eveneens nieuw. Zij hebben ook ondersteuning nodig.

In een ideale situatie zou je tijd hebben om onderwijs op afstand voor te bereiden. Dat is nu natuurlijk niet het geval. Het is verstandig om een goede helpdesk te organiseren. Hier zit een heel ICT-team op afstand klaar om docenten en leerlingen te helpen.

Verder verstrekten we laptops aan leerlingen. Het was een heel karwei om de laptops klaar te maken, gebruikersovereenkomsten te regelen en de laptops te verspreiden, maar dit is wel zinvol. Ook voor docenten die niet de juiste middelen hadden, hebben we laptops geregeld.”

Hoe verzorgen jullie het onderwijs op afstand?
“Ten eerste maken we gebruik van Somtoday, met hierin de studiewijzers en de weekopdrachten. Ook gaan de leerlingen vanuit Somtoday naar de digitale methoden. Daarnaast gebruikt een aantal scholen LessonUp. En we gebruiken Microsoft Teams. Hiermee organiseren docenten vragenuurtjes en geven les via video.”

Hoe loopt het en welke uitdagingen zijn er?
“Hoe het gaat, is wat lastig te beoordelen vanuit mijn positie op het stafbureau. Onze scholen zijn redelijk zelfstandig. Bij sommige scholen was het een en ander al ingeregeld, omdat zij bijvoorbeeld al met laptops en weektaken werkten. Bij andere scholen belt de mentor wekelijks alle leerlingen om te vragen hoe het ervoor staat.

Voor bepaalde docenten is onderwijs op afstand echt een uitdaging. Zo gaan docenten techniek normaal de bouwplaats op met leerlingen. Dat kan nu niet. Een andere uitdaging is het toetsen. Hoe weet je welk niveau een leerling heeft? Formatief toetsen kan met verschillende methoden, bijvoorbeeld LessonUp. Maar hoe toets je summatief? Hoe realiseer je schoolexamens? Een mondeling examen kan op afstand met video, maar hoe gaat dat met een schriftelijk examen? Je hebt niet de condities die je in een klaslokaal hebt.”

Hoe zetten jullie Somtoday in bij onderwijs op afstand en hoe bevalt dat?
“In Somtoday staat het werk klaar voor de leerlingen en is alles vindbaar. Het systeem is niet anders dan voor deze periode van onderwijs op afstand.

We merken wel dat docenten nu functies gebruiken die ze eerder niet gebruikten, zoals de studiewijzer. Dit levert vragen op. Waar sommige docenten soms een tijdje geen gebruik maakten van Somtoday, is er nu geen ontsnappen meer aan. Somtoday is in ieder geval stabiel, de performance blijft overeind.”

“De leerling krijgt onderwijs op afstand, maar de docent ook”