“Wij willen digitaal lesmateriaal optimaal en betekenisvol inzetten”

19 november 2020
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

Het Hooghuis nam in de winter van 2019 deel aan de pilot van Somtoday Connect activatie en gebruik en rolt deze functie nu uit binnen de schoolorganisatie. Linda le Grand is beleidsmedewerker Onderwijs & ICT bij het Hooghuis in Oss. We willen het digitale lesmateriaal optimaal en betekenisvol inzetten. Met Somtoday Connect kun je veel op dit gebied. Op allerlei niveaus en voor allerlei doeleinden.”

Het Hooghuis is onderdeel van de stichting Carmelcollege en telt zes vestigingen. Op deze vestigingen zijn ze een heel eind met het Bring Your Own Device (BYOD)-principe. “Op vrijwel alle locaties hebben de leerlingen een eigen device, dus wat betreft hulpmiddelen zijn we goed uitgerust”, legt Linda le Grand uit. “Als je me vraagt of we goed bezig zijn met digitaal lesmateriaal, is mijn antwoord ‘ja’. Vraag je me of ik meer digitaal lesmateriaal wil zien, dan is ‘ja’ ook mijn antwoord.”

Inzicht in één oogopslag
Als je de ambitie hebt om veel met digitaal lesmateriaal te doen, dan moet je volgens Linda ook inzicht hebben in activatie en gebruik. “Voorheen kon je dit alleen achterhalen door enquêtes te houden en gesprekken te voeren. Dat kost veel inspanning voor iets wat je eigenlijk in één oogopslag wil zien.” Daarom koos Het Hooghuis voor deelname aan de pilot van Somtoday Connect, de tool die onder meer activatie en gebruik van digitaal lesmateriaal inzichtelijk maakt.

“We zaten in de pilotfase toen de scholen dichtgingen vanwege corona”, vervolgt Linda. “We konden met Somtoday Connect registreren wat er gebeurde met het gebruik van digitaal lesmateriaal en zagen dat het gebruik steeg. De stijging was kleiner bij locaties die al veel digitaal lesmateriaal gebruikten en groter bij locaties die er nog minder mee werkten. Dat was mooi om te zien.”

Geen conclusies trekken
Linda geeft aan dat Somtoday Connect niet een tool is om snel en lichtvoetig conclusies mee te trekken. “Het ene vak geef je drie keer per week en het andere vak één keer per week. Dat beïnvloedt de mate van gebruik van digitaal lesmateriaal en dus de cijfers.” Daarnaast is de context van belang. “Bij wiskunde kunnen leerlingen bijvoorbeeld gebruikmaken van een digitaal antwoordenboek. De activeringsgraad van het wiskundemateriaal is dus erg hoog. Maar is dat het gebruik dat we voor ogen hadden?”

De bevindingen uit Somtoday Connect geven juist aanleiding voor vervolgvragen. “Als bij hetzelfde vak de ene docent een activeringsgraad heeft van 87% en een sectiegenoot een activeringsgraad van 8%, dan is het ontzettend interessant om die docenten eens met elkaar in gesprek te laten gaan.” Somtoday Connect geeft inzicht per vak, klas, opleiding, methode en uitgever. “Je kunt Connect op allerlei niveaus gebruiken voor verschillende doeleinden.”

Verbreden in organisatie
“Onder meer door corona hebben we de pilot niet helemaal kunnen opvolgen zoals we wilden. Per vestiging heeft nu één persoon toegang tot Somtoday Connect, iemand die veel doet met IT en enthousiast is. De reacties zijn positief. De school vindt dit belangrijk om te doen. Aan de andere kant gaat Somtoday Connect erg in detail, tot docent- en leerlingnamen aan toe. Je moet je dus goed afvragen wat je doel is met de informatie.”

“Somtoday Connect geeft vooral handvatten om met elkaar het gesprek aan te gaan”, aldus Linda. “Niet alleen met docenten, maar ook met teams en vakgroepen. Een docent die ziet dat één leerling uit zijn klas de methode niet heeft geactiveerd. Een team dat ziet dat materiaal bij klas één voor 98% wordt gebruikt en bij klas twee voor 25%. Het geeft aanleiding tot vervolgvragen. Somtoday Connect is onderdeel van al het digitale materiaal dat je inzet. Het helpt ons om zaken boven water te krijgen. En zo helpt het ons om het digitale lesmateriaal optimaal en betekenisvol in te zetten.”

Meer informatie over Somtoday Connect

Inzicht in activatie en gebruik met Somtoday Connect