Volg met Somtoday ook de sociaal-emotionele ontwikkeling

05 mei 2021
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

Natuurlijk volg je binnen Somtoday de leerprestaties van je leerlingen nauwgezet. Maar je wilt ook weten hoe de groepsdynamiek in de klas is en hoe het écht gaat met je leerlingen. Altijd en in de huidige tijd helemaal. Zeker nu aan alle scholen is gevraagd een schoolscan te maken voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deelnemers aan Stichting VO-content kunnen door een samenwerking met KIC vanaf het nieuwe schooljaar in Somtoday op deze gebieden een uitstekend beeld van hun leerlingen krijgen.

Kracht in Controle (KIC) is een schoolbreed lesprogramma dat de sociale zekerheid binnen een school vergroot. En met de webapp van KIC krijg je een arsenaal aan hulpmiddelen ter beschikking dat je helpt bij het maken van de schoolscan, het inrichten van mogelijke interventies en het monitoren van groepsdynamiek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk aan vragenlijsten, rapportages, mentorlessen, een sociogram en een competentiemeter.

Monitoren sociaal-emotionele componenten
Mooi nieuws dus dat KIC en Somtoday gaan samenwerken. Vanaf volgend schooljaar is er een koppeling tussen Somtoday Connect en de KIC-webapp, zodat gegevens tussen beide programma’s uitgewisseld worden. Dit helpt je als school bij het monitoren in de voortgang van sociaal-emotionele componenten, zoals beschreven in het NPO-ontwikkelplan. Het gaat je helpen om een completer beeld van de leerling te krijgen en te bepalen wat hij aan ondersteuning nodig heeft

KIC is een programma dat exclusief wordt aangeboden aan deelnemers aan Stichting VO-content. Werkt je school wel met Somtoday maar neemt nog niet deel aan VO-content? Dan is het nu de gelegenheid om deelnemer te worden. Deelnemen kost € 9 per leerling per schooljaar. Tot het einde van het schooljaar betaal je slechts € 3. Zo maak je nu al een start met de scan en ga je volgend schooljaar soepel door met het monitoren van leerlingen en interventies. Wil je meer informatie over deelnemen aan VO-content of deelname snel regelen? Neem dan contact op via dit formulier.