Themabijeenkomst samenSOM.

24 mei 2019
Nieuws Directie

Alles over maatwerk en flexibilisering in het onderwijs, de nieuwe Somtoday studiewijzer, flexibele lesuren, vernieuwde KWT en RiskChanger hoorde je afgelopen donderdag (23 mei 2019) op de themabijeenkomst van samenSOM. Fridse Mobach, bestuurder bij stichting Carmel en voorzitter van de gebruikersvereniging samenSOM, gaf de aftrap aan een middag vol met nieuwe ontwikkelingen.

Grote opkomst

Dat er interesse was voor het thema maatwerk en flexibilisering was duidelijk. De zaal was goed gevuld met leden van samenSOM, niet leden, leveranciers van In2 adapt, Zermelo, Somtoday en Riskchanger. Na een welkomstwoord door Fridse Mobach werd er een blik geworpen op het thema ‘AVG’ dat vorig jaar speelde. Hoe gaat dit nu binnen scholen? De conclusie was dat scholen er bewust mee bezig zijn, maar dat het opschonen van de gegevens nog wel als spannend wordt ervaren.

Maatwerk leeft in het VO en heeft de toekomst

Fridse ging door met het thema van deze bijeenkomst: Maatwerk. Hoe daag je leerlingen uit om een zo goed mogelijk leerresultaat te bereiken? Dat vraagt om flexibel onderwijs met onder meer flexibele leerwegen en examens, lestijden en ontschotting van onderwijssoorten. Scholen zetten daar tegenwoordig breed op in. Maar wat drijft scholen tot de wens om maatwerk te leveren? Fridse Mobach licht toe:

“Dit verschilt per school. Nederlandse leerlingen vervelen zich en zijn ongemotiveerd, blijkt uit internationaal onderzoek. Ook denken we dat maatwerk kansenongelijkheid terugdringt. Tegelijkertijd willen we geen stempel drukken op een leerling en we vinden dat elke leerling talenten bezit (talentmaximalisatie, talenten benutten en uitdagen).“

Maar maatwerk blijkt ook een oplossing voor de concurrentie met andere onderwijsinstellingen in de regio. Het voortgezet onderwijs is een brug tussen het primair onderwijs en het mbo, hbo en wo. Er worden andere vaardigheden en kennis gevraagd voor de vervolgopleidingen van leerlingen in het VO en daar moeten we iets mee in VO-land. Bijvoorbeeld door te werken aan een brede vorming van leerlingen met skills die bij deze tijd en de toekomst passen en de vaardigheid om te kunnen samenwerken met andere mensen.

Hoe vertalen we maatwerk naar de praktijk?

Dit bleek een goede vraag, want dat kan op verschillende manieren. Een greep uit de mogelijkheden: Scholen bieden onder meer aan sommige vakken op een hoger niveau te volgen. Ook kunnen leerlingen versneld vwo volgen, vervroegd examen doen, individuele leerlijnen en leerdoelen opstellen, individuele roosters inrichten of tienercolleges volgen.

Studiewijzers als basis voor maatwerk onderwijs

Een onmisbare tool voor het aanbieden van maatwerk onderwijs zijn studiewijzers. Karoline Heidrich van Somtoday Docent nam ons mee in een presentatie over de vernieuwde studiewijzer in Somtoday Docent en vertelt.

“Door nieuwe onderwijsvormen, andere manieren van werken én ons doel om onderwijs op maat mogelijk te maken, zijn de wensen en eisen rondom plannen in Somtoday sterk veranderd. Op basis van grondig onderzoek hebben wij in samenwerking met docenten daarom de studiewijzers herzien, met als resultaat dat ze zowel visueel als functioneel een flinke make-over krijgen in Somtoday Docent.”

Sneak peek nieuwe studiewijzer

Karoline liet in haar presentatie een sneak peek zien van de nieuwe studiewijzer die per 1 augustus 2019 wordt vernieuwd. De oude studiewijzer in Somtoday verdwijnt. De nieuwe studiewijzer in Somtoday Docent maakt lesplanningen overzichtelijker, beschikbaar op alle devices en het wordt eenvoudiger om te differentiëren. Er komt een scheiding tussen content (sjablonen) en de daadwerkelijke planning.

KWT dashboard voor meer grip en flexibiliteit

Laurens Hop van Somtoday vertelde uitgebreid over de ontwikkelingen op het gebied van keuzewerktijd in Somtoday, ook een belangrijk onderdeel bij de implementatie van maatwerk onderwijs. Het huidige onderwijs in Nederland vraagt om meer grip en flexibiliteit. Hij vertelt:

“Allereerst wordt het aanmaken en muteren en de roosterkoppeling rondom KWT in de release van deze zomer aangepakt, waardoor de beheerder veel slimmer KWT afspraken kan aanmaken, een KWT afspraak makkelijker kan muteren en de roosterkoppeling vereenvoudigd wordt. Hiermee wordt een stevige basis neergezet die zowel het huidige proces ondersteund en daarnaast alvast extra opties biedt.”

Ontwikkelingen KWT in de nabije toekomst

In de loop van 2019 wordt het mogelijk om individuele leerlingen voor een kwt-afspraak uit te nodigen en komt er een kwt-dashboard die onder andere zicht geeft op het keuzegedrag van een leerling en hoe de keuzes zich verhouden ten opzichte van het cijfergemiddelde van een vak.

Zermelo voor gepersonaliseerd leren

Dennis Hus van Zermelo liet het publiek zien hoe roostermaker Zermelo gepersonaliseerd leren mogelijk maakt met keuze roosters en maatwerkvakken. Keuze roosters bieden de school de mogelijkheid om het onderwijsaanbod flexibeler aan te bieden door leerlingen de mogelijkheid te geven meer of minder lessen te volgen van een vak. Dit wordt gedaan door een gedeelte van het onderwijsprogramma als keuzelessen aan te bieden. Via een persoonlijk rooster met maatwerk vakken heeft een leerling de mogelijkheid extra vakken te volgen. Bijvoorbeeld een:

  • extra vak op eigen niveau en jaarlaag;
  • verdiepingsvak op hoger niveau;
  • versnellingsvak op een hogere jaarlaag;
  • doubleervak op een lagere jaarlaag.

Analyse en inzicht met In2Adapt

Er volgt een presentatie met roots uit de praktijk. Machiel Mulder, docent biologie van SG De Nieuwe Veste laat zien hoe zij op hun school leerdoelen, leertaken en leerprestaties in beeld brengen en analyseren. Dit doen ze met een zelf ontwikkeld platform genaamd In2Adapt. Het platform brengt gegevens van verschillende systemen samen: Somtoday, Quayn, Microsoft Forms en Microsoft Teams. Een goed voorbeeld van hoe ICT maatwerk kan versterken.

Waarom In2Adapt?

Dit werd al snel duidelijk. Met In2Adapt krijgen scholen overzicht in de behaalde leerresultaten. Praktijk en theorievakken worden in 1 systeem gevisualiseerd (inclusief profielvakken). Het eigenaarschap van In2Adapt ligt bij de school, zodat nieuwe inzichten direct naar een functioneel ontwerp omgezet kunnen worden. Daarbij is alles snel aan te passen en toe te passen in het onderwijs. En er is een doorlopende leerlijn met het primair onderwijs. In2Adapt wordt nu alleen nog gebruikt bij SG Nieuwe Veste, maar ze staan open voor gebruik op andere scholen.

Riskchanger – Grip op je bedrijfsprocessen

Nog een onderwerp waar in het publiek veel interesse voor is: Grip op je bedrijfsprocessen. In het onderwijs moeten scholen hun onderwijs- en organisatieprocessen in relatie tot de kwaliteitszorg goed op orde hebben, want onderwijs zonder een optimale bedrijfsvoering werkt nadelig op de onderwijskwaliteit. RiskChanger geeft schoolorganisaties grip op bedrijfsprocessen zoals HRM, financiële processen, huisvesting, veiligheid en onderwijsbeleid met behulp van zelfevaluaties.

Stuurinformatie op basis van kwalitatieve data

Scholen en besturen krijgen zo stuurinformatie op basis van voornamelijk kwalitatieve data, zodat zij zelf de mogelijkheid krijgen om een situatie te borgen en eventueel te verbeteren aan de hand van de PDCA-cyclus. Bestuurders zien in een oogopslag of hun school voldoet aan wettelijke eisen, basiskwaliteit van het onderwijs en andere kwaliteitsaspecten, zoals de AVG en financiële regelgeving. De aanwezige scholen kregen het aanbod om RiskChanger kosteloos op proef te proberen. Mocht je alsnog gebruik willen maken van dit aanbod, neem dan contact op met je relatiemanager.

Variabele lesuren in Somtoday

Dat scholen steeds meer bezig zijn met maatwerk, zorgt er ook voor dat veel scholen flexibeler omgaan met lestijden. Laurens Hop van Somtoday nam in zijn presentatie de proef op de som en deed een korte uitvraag in de zaal naar veranderende lestijden. 25% van de aanwezigen gaf aan dat zijn school vaak variabele lestijden heeft en een grote groep ook incidenteel.

Veranderende lestijden in Somtoday

Om maatwerk optimaal te ondersteunen gaat Somtoday aan de slag om variabele lestijden in Somtoday te vereenvoudigen. Met deze nieuwe functionaliteit worden de tijden die in de roosterapplicatie staan leidend. Bijvoorbeeld: 2x in de week start de school het 1e uur niet om 8.30 uur maar om 8.45 uur. Dan hanteert Somtoday de tijden die in de roosterapplicatie opgenomen zijn. De lestijdentabel in Somtoday komt daarmee te vervallen en afwezigheid wordt voortaan niet meer op lesuren, maar op klokuren geteld. De aankomende maanden wordt hard aan deze functionaliteit gewerkt en wordt samen met de werkgroep van SamenSom de impact in kaart gebracht om de relevante schermen af te stemmen op de behoefte uit de markt. De functionaliteit wordt in de loop van 2020 uitgeleverd.

Meer info over deze samenSOM themabijeenkomst

We kijken terug op een geslaagde middag, waarna we met veel inspiratie weer huiswaarts zijn gekeerd. Uiteraard is er na afloop nog gezellig met elkaar geborreld. Wil je meer informatie over deze middag of deelnemen aan de volgende themabijeenkomst? Neem dan contact op met relatiebeheerder of Somtoday.

Dit heb je gemist.