Somtoday Connect: grip op privacy en data

10 januari 2022
Nieuws ApplicatiebeheerDirectie

Het onderwijs wordt steeds digitaler door de toename van digitale omgevingen en blended lesmateriaal, waarmee je kunt samenwerken met allerlei leveranciers binnen jouw school. Daarbij is het vanwege de privacywetgeving steeds belangrijker om grip te hebben op welke data je deelt met wie, en dat je dit op een veilige manier doet. Hiervoor hebben wij met Somtoday Connect een nieuw koppelplatform ontwikkeld, ter vervanging van huidige webservices.

Veilig koppelen via Somtoday Connect
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun data. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat vanaf dit jaar strenger toezien op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met Somtoday Connect ondersteunen we zowel de school als de leverancier om te voldoen aan de eisen van AVG. Dit doen we door af te spreken welke data je als school wilt overdragen aan de leverancier en vice versa. Op deze manier wisselen we alleen data uit die veilig en noodzakelijk is.

Wat gebeurt er met andere webservices, zoals de UMService?
Er zijn vaak meerdere webservices in gebruik op scholen, en dat is logisch gezien het uitgebreide digitale netwerk dat scholen hebben. Alleen veel van deze webservices, bijvoorbeeld de UMService, voldoen niet meer aan de veiligheidseisen van de AVG. Vanuit Somtoday geven wij het komende jaar prioriteit aan het omzetten van de UMService naar Somtoday Connect. Hiervoor benaderen wij actief (onze) leveranciers, die de UMService gebruiken, om ze te bewegen over te gaan op het koppelvlak van Somtoday Connect, zodat wij veilige data-uitwisseling kunnen garanderen. Zo zijn bijvoorbeeld KIC Training, Kwaliteitsscholen, Leerlingbespreking.nl en anderen inmiddels overgestapt van de UMService naar het Connect-koppelvlak. Daarna zullen andere verouderde webservices volgen

Gezamenlijk AVG-proof werken
Wij vragen jullie als school ook om hier actief aan bij te dragen, zodat we gezamenlijk AVG-proof koppelingen kunnen realiseren. Allereerst door de komende periode na te gaan of jouw school gekoppeld is met leveranciers die gebruik maken van de UMService. Deze leveranciers kun je aan ons doorgeven, of de leverancier meldt zichzelf bij ons aan, waarna wij hen desgewenst een passend aanbod doen voor het omzetten van de UMService naar het koppelvlak van Somtoday Connect. Je kunt hiervoor verwijzen naar het Somtoday Connect Partnerprogramma, met de mogelijkheid om een afspraak te maken met de relatiebeheerder voor Somtoday Connect.