“De roosterkoppeling is ideaal, helemaal in coronatijd”

26 januari 2021
Nieuws ApplicatiebeheerDirectieDocenten

Het Northgo College, een school voor mavo, havo en vwo in Noordwijk, gebruikt al sinds jaar en dag Somtoday. “We zijn ontzettend tevreden voor zowel de docent, de leerling als de ouder. Ook in deze coronatijd is Somtoday handig, helemaal met de verbeteringen op de inlevermomenten en de uitstekende dynamische roosterkoppeling met Zermelo”, aldus applicatiebeheerder Jaco van der Molen. “Het is een duidelijk systeem waar alles in staat.”

Aan ervaring geen gebrek bij Jaco van der Molen. Al twintig jaar werkt hij op het Northgo College in Noordwijk, een school voor mavo, havo en vwo met 1000 leerlingen en 140 medewerkers. “Ik ben functioneel en applicatiebeheerder Somtoday”, vertelt hij. “Daarnaast ben ik dagrooster- en toetsroostermaker, beheerder van Google for Education, webmaster van onze website en intranet en beman ik regelmatig de leerlingenbalie. Hoe dat allemaal in een werkweek past? Juist door de combinatie van werkzaamheden moet ik data aan mezelf aanleveren en kan ik snel schakelen. Ik ben vaak niet afhankelijk van een ander. Mijn functie is door de jaren heen zo gegroeid.”

Alles in één systeem
Het Northgo College gebruikt Somtoday vanaf het allereerste begin. “We kozen destijds bewust voor Somtoday, omdat alles in één systeem zit. Daarnaast sprak het feit dat het systeem volledig webbased is ons erg aan. Iedereen kan er altijd en overal mee werken. Elke docent heeft zijn eigen laptop en is dus altijd ingelogd op Somtoday. Voor mij is het centrale beheer ideaal: je hoeft niet met verschillende systemen of versies te werken.”

Corona-tijdperk
Toen de scholen in maart vorig jaar sloten, was het ook voor het Northgo College snel schakelen en moesten in zeer korte tijd allerlei beslissingen genomen worden. “Er is in die tijd gekozen om met Google Classroom als leeromgeving te gaan werken”, legt Jaco uit. In de tussentijd bedacht ook Somtoday verschillende oplossingen om het onderwijs op afstand te ondersteunen, zoals een ‘online les volgen’-symbool bij de absentieregistratie, waardoor de docent overzicht heeft welke leerlingen de les online volgen en welke leerlingen fysiek aanwezig moeten zijn. Ook het inleveroverzicht voor docenten werd verbeterd.

“In juni gingen we weer naar school en in die periode gaf ik aan: we moeten weer met de studiewijzer van Somtoday gaan werken. Classroom had een decentraal beheer en iedereen werkte er op zijn eigen manier mee”, vervolgt Jaco. “Ik was op een bepaald moment beheerder van wel veertig Classrooms. Ook ouders vonden het niet fijn, zij hadden geen zicht op wat hun kinderen deden. In Somtoday kun je met de studiewijzer makkelijker een uniform gebruik afspreken en de verbeterde inlevermomenten-functie was ook een voordeel voor onze school. Hierdoor heeft de docent een goed overzicht van de inleveringen en de status hiervan.”

Cadeautje met nieuwe functionaliteiten
Naast de verbeterde inlevermomenten heeft Somtoday Docent volgens Jaco veel te bieden. “Er is veel mogelijk en staat veel in, maar het gemak ervan valt of staat met hoe de docent het gebruikt. Docenten moeten hier een weg in vinden. Niet iedereen weet al goed genoeg hoe alles werkt. Ik attendeer docenten regelmatig op het cadeautje, waarin mooie nieuwe functionaliteiten staan. Daarnaast proberen we iedereen te overtuigen om dingen op dezelfde manier te doen. Om een standaard te gebruiken.”

Vooral de dynamische roosterkoppeling met Zermelo is volgens Jaco tijdens deze coronaperiode van grote meerwaarde. “De koppeling heeft veel voordelen geboden, met name voor de hybride oplossing van de ene keer thuis les en de andere keer op school. Afwijkende roostertijden verwerkten we in Zermelo en die werden zonder moeite automatisch overgenomen in Somtoday. Zelfs toen we tijdelijk andere lestijden hadden, was dat geen probleem.”

Elkaar verder helpen
Naast zijn omvangrijke functie is Jaco ook lid van OnderhoudsOverleg Gebruikers (OOG), de werkgroep van samenSOM die meedenkt over de doorontwikkeling van Somtoday. “Het heeft zo ontzettend veel zin om met andere gebruikers te praten. Je haalt kennis op en deelt kennis. Ik zit ook veel op het forum van samenSom. Daarnaast zijn er in onze  regio veel Somtoday-scholen met wie we regelmatig contact hebben. Zelf ben ik bijvoorbeeld niet zo goed met Business Objects, maar mijn collega een dorp verderop wel. Zo helpen we elkaar verder.”


Jaco van der Molen
Applicatiebeheerder Northgo College