Maatwerkrapportages

We bieden ondersteuning bij het maken van de rapportages op maat.

BusinessObjects is de applicatie waarmee gebruikers rapportages kunnen samenstellen. Kennis van BusinessObjects kan via scholing verkregen worden. Kijk voor het actuele aanbod bij de Somtoday Academy. Veel gevraagde lijsten en rapportages zijn standaard aanwezig in Somtoday. Deze kunnen indien gewenst als uitgangspunt genomen worden voor eigen varianten op rapportage.

Naast scholing biedt Somtoday ondersteuning aan de rapportbouwers. Hulpvragen en/of verzoeken voor kleine aanpassingen kunnen via de Servicedesk worden ingediend. Deze wijzigingen kunnen (na overleg met de school) door de servicedeskmedewerker gedaan worden, waardoor de school weer verder kan met de bewuste rapportage.

Het kan ook voorkomen dat de school ondersteuning wil bij het maken van complexe rapportage. De school kan Topicus .Education B.V. benaderen voor het ontwikkelen van een Maatwerkrapportage. Hierbij geeft de school Topicus .Education B.V. de opdracht voor het ontwikkelen van rapportage of doorvoeren van uitgebreidere aanpassingen in rapportage.

Vooraf wordt in dat geval door Topicus .Education B.V. een inschatting gemaakt op haalbaarheid en benodigde tijd, dit wordt middels een offerte gecommuniceerd met de school. Na goedkeuring wordt er tijd ingepland om voor de afgesproken opleverdatum de rapportage op te leveren.

Op de door ons in opdracht van de onderwijsinstelling vervaardigde Maatwerkrapporten is 2 jaar kosteloos ondersteuning van toepassing als door een wijzigingen in de Somtoday database of BO-Universe de werking in volgende releases niet gegarandeerd is.

We adviseren de scholen om altijd de maatwerkrapporten te controleren aan de hand van de releasenotes. Mochten aanpassing noodzakelijk zijn, en is de organisatie zelf niet in de gelegenheid deze aanpassing door te voeren, dan kan contact opgenomen worden met onze servicedesk. Wij voeren dan de aanpassing uit.

Interesse? Neem contact met ons op

Somtoday

Gerelateerde trainingen