Visiegestuurd ontwikkelen met behulp van de SLIM-scan

Samen Leren en Innoveren op Maat (SLIM) kan alleen als je weet waar je gezamenlijk staat én heen wilt

Waar sta je? Waar wil je naar toe? Het is goed om als school deze vragen ook te stellen als het gaat om de ontwikkelingsthema’s (bijvoorbeeld: toetsing, eigenaarschap of de rol van ICT) die je school raken. Maar hoe doe je dat op een slimme, verbindende wijze, samen met je schoolteam? En wat betekent dit dan bijvoorbeeld voor de manier waarop je je onderwijs geeft. Stimuleer je de samenwerking van leerlingen onderling, of laat je leerlingen liever alleen werken? En wat zegt eigenaarschap over de keuze die je leerlingen geeft. Krijgen ze meer vrijheid in hun lesaanbod (bijv. met behulp van KWT), of hou je liever zelf de regie?

Doel van de SLIM-scan

Het voeren van een teamgesprek met behulp van de SLIM-scan:

– collega’s brengen hun eigen visie in beeld en kunnen dit expliciteren
– collega’s bepalen de huidige visie en kunnen deze omzetten naar een gezamenlijke ideaalvisie
– collega’s krijgen concrete handvatten aangereikt hoe deze visie eruit kan komen te zien

Hoe willen we dat doel bereiken

Voor het zicht krijgen op hoe je team het onderwijs nu vormgeeft én wat het gezamenlijke ideaal is, hebben wij een handige tool ontwikkeld. De SLIM-scan helpt je om met je team het gesprek over onderwijskundige kernthema’s aan te gaan. Je denkt bijvoorbeeld na over de vraag in hoeverre je ICT wilt integreren in je onderwijs en hoe zich dat verhoudt tot de visie van je school. Hierdoor krijg je inzicht in de sterke kanten van jullie onderwijs en wat de speerpunten zijn voor de toekomst. Als team kun je de SLIM-scan inzetten om na te denken over de volgende elf thema’s:

Tijdens een intakegesprek voorafgaand aan de teambijeenkomst zal worden afgestemd voor welke thema’s wordt gekozen. Dit kunnen er drie zijn, maar het is ook mogelijk ze allemaal te doen.

Daarbij zullen in dit gesprek ook de doelen van de teambijeenkomst een plek krijgen; collega’s formuleren hun eigen visie en kunnen deze verantwoorden. Daarnaast zullen concrete handreikingen worden gedaan voor wat dit zou kunnen betekenen voor de lespraktijk.
Dit intakegesprek vindt doorgaans plaats met de leidinggevende van het team of een klein groepje betrokken docenten.

 

Voor persoonlijk gebruik is de SLIM-scan gratis beschikbaar via deze webpagina.
Voor gebruik in teamverband wordt een code beschikbaar gesteld nadat een teambijeenkomst is gepland.

Jouw praktijk

Wij vinden dat als je een scholing bij ons volgt, je hier de volgende dag in jouw lespraktijk mee aan de slag moet kunnen. Dit is terug te zien in onze scholingen. Voor de SLIM-scan ligt de nadruk op de beweging die je als school (niet) wilt maken. Daarnaast zal het ook op korte termijn zichtbaar worden, binnen de lespraktijk van alledag. Bijvoorbeeld;

– Wat betekent dit voor de inzet van de studiewijzer? Ga ik deze inzetten en in welke mate?
– Wel of niet (vaker) in groepjes werken? En hoe koppel ik de functie ‘inleveropdrachten’ hieraan?
– Hoe ga ik om met het geven van huiswerk, niet alleen de hoeveelheid, maar ook de wijze waarop ik het formuleer?

Wanneer

In gezamenlijkheid te plannen. Wil je een training op locatie plannen, mail ons dan even.

Trainingsvoorwaarden

 

 

 

Gerelateerde trainingen