Begeleiden van Eigenaarschap bij leren en Krachtgericht omgaan met studie-uitstelgedrag

Mentoren en begeleiders willen vaak steun bieden aan leerlingen/studenten die moeite hebben met het effectief werken aan leertaken of die uitstelgedrag vertonen. Wat kun je als mentor of begeleider doen om zelfmanagement te bevorderen zodat de leerlingen/studenten meer eigenaarschap over hun leertaken ontwikkelen en zij hun studie-uitstelgedrag leren te hanteren? Deze vraag staat centraal in deze cursus.

Wat ga je leren?

Deze cursus is ontwikkeld op basis van (promotie)onderzoek door Lennart Visser (Visser, 2020)  naar studie-uitstelgedrag. Effectief bleek een aanpak gebaseerd op de methodiek van Krachtgericht coachen (Korthagen & Nuijten, 2020) , die voortbouwt op de positieve psychologie en de cognitieve gedragstherapie.

De essentie van de aanpak is:
– het afstemmen op idealen en persoonlijke kwaliteiten;
– de bewustwording van interne belemmeringen en het aanpakken ervan;
– het leren hanteren van de regie-ik en uitstel-ik.

Somtoday

Hierdoor ontwikkelen studenten/leerlingen eigenaarschap over hun eigen leerproces.

Inhouden/competentiegebieden:
1. Krachtgericht begeleiden van zelfmanagement
– Strategieën voor zelfmanagement
– Opsporen en leren inzetten van kernkwaliteiten
– Afstemmen op denken, voelen en willen bij het handelen
– Leren omgaan met negatieve gedachten en belemmerende gedragspatronen
– Bevorderen van meta-cognitieve monitoring

2. Begeleiden bij uitstelgedrag
– Achtergronden en beïnvloedende factoren van uitstelgedrag
– Ontwikkelen van zelfmanagement bij uitstelgedrag
– Leren hanteren van de regie-ik en uitstel-ik
– Afstemmen op idealen en bevorderen van motivatie en flow in leerprocessen

3. De structuur van het begeleidingsproces bij het ontwikkelen van eigenaarschap in leren
–  Opbouw van een begeleidingsgesprek
– Voorkeursrollen van de begeleider/mentor (MERID-model)

4. De begeleidingsrelatie
– Focus op de taak versus de persoon
– Professioneel omgaan met onzekerheid, bij de leerlingen/studenten en bij jezelf

Jouw praktijk

De cursus bestaat uit twee dagen, met een tussenliggende periode van minimaal vier weken. In de periode tussen de twee cursusdagen wordt van jou als deelnemer verwacht dat je in je eigen praktijk aan de slag gaat met het geleerde. De werkwijze in de tweedaagse cursus is praktisch en concreet. Theorie en praktijk worden steeds verbonden.

Wanneer

In overleg te plannen bij jouw op school.  Wil je meer informatie en kosten over deze training, mail ons!

Trainingsvoorwaarden

 

 

 

Gerelateerde trainingen