Onderwijs op maat: Een dikke plus voor scholen in het voortgezet onderwijs

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs kiezen voor onderwijs op maat door het aanbieden van keuzewerktijd (KWT). Met behulp van KWT maken leerlingen deels zelf keuzes over wat zij willen leren en belangrijk vinden voor hun toekomst. Hoe werkt dat precies en wat is het voordeel?

Wat is keuzewerktijd (KWT)?

Ten eerste wat is KWT? Met KWT geef je leerlingen de mogelijkheid om, naast de verplichte vakken en lesuren, een deel van de lesuren op school in te vullen met vakken of activiteiten waar zij zelf bewust voor kiezen. Een vakkenpakket op maat dus. Dit kan ook betekenen dat sommige leerlingen een vak volgen op een hoger niveau of een vak eerder kunnen afronden omdat ze er meer lesuren aan besteden.

Scholengemeenschap De Nieuwe Veste werkt al jaren met KWT. Lees hoe ze het ervaren in deze whitepaper.

Download de whitepaper

Een kans op een streepje voor

Een optimale inrichting van KWT-vakken kan ervoor zorgen dat leerlingen een voorsprong krijgen. Bijvoorbeeld door verdieping van hun talenten of juist door hun zwakkere kanten verbeteren. Dat verbetert de slagingskans en kans op instroming voor een vervolgopleiding met een strenge selectie. Wanneer een leerling slaagt krijgen ze, net als gewoonlijk, een erkend diploma op het instroomniveau. Vakken die gevolgd zijn op een hoger niveau staan aangetekend op de eindcijferlijst.

Een optimale inrichting van KWT-vakken verbetert de slagingskans en kans op instroming voor een vervolgopleiding met een strenge selectie.

Leerlingen zelf laten kiezen = ownership

Leerlingen zelf laten kiezen en bewust leren kiezen zorgt dat ze nu en later ownership nemen voor hun toekomst. Het gaat om wijs kiezen. Waar ben je goed in waarin minder goed? Wat is van belang voor je toekomst? Kies je voor excellent worden in waar je al goed in bent, of ga je voor het verbeteren van skills die nog wat aandacht nodig hebben? Beide kunnen wijs zijn, afhankelijk van het doel dat de leerling wil bereiken.

Onderwijs op maat: Een + voor scholen

Keuzewerktijd is bij steeds meer scholen dė nieuwe manier van onderwijzen. Het past bij scholen die vinden dat iedere leerling haar eigen talenten en doelen heeft en daarom een uniek curriculum behoeft. Somtoday heeft uitgebreide keuzewerktijd mogelijkheden die de scholen ondersteunt bij leren op maat. Bijvoorbeeld: het registreren van een vak op hoger niveau met vier kliks geregeld (incl. klaarzetten van een nieuw toetsdossier) en is de adaptieve leeromgeving van Learnbeat in Somtoday geïntegreerd. Het ‘Leren op maat’ ondersteunen is dan daarmee een van Somtoday’s belangrijkste speerpunten. Tegelijkertijd moeten scholen zich kunnen verantwoorden naar de DUO en moeten ze de uren van leerlingen administratief kunnen verantwoorden en kunnen en beheren. Ook daarvoor biedt Somtoday de stabiele basis die een school nodig heeft. Inclusief flexibel koppelvlak voor andere applicaties.

KWT past bij scholen die vinden dat iedere leerling haar eigen talenten en doelen heeft en daarom ook een uniek curriculum behoeft.

Somtoday legt de basis aan voor onderwijs op maat

Het leerlingvolgsysteem en de ELO van Somtoday ondersteunen onder meer de administratieve structuur voor het succesvol toepassen van KWT bij scholen in het voortgezet onderwijs. Zo kun je in Somtoday bijvoorbeeld per vak het niveau en het leerjaar regelen, roosters invoeren en afwijkende leerjaren invoeren zonder dat je daarvoor een leerling in een andere opleiding hoeft te plaatsen. We vinden het belangrijk om daarbij de dagelijkse herhalende administratieve werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en die te automatiseren waar het kan. Zo creëren we tijd en maximale aandacht voor de kwaliteiten van de leerlingen en de vakken.

Speciaal KWT dashboard in Somtoday

Binnenkort vind je voor KWT ook een dashboard in Somtoday terug. In het dashboard zie je direct hoe de keuzes die een leerling heeft gemaakt zich verhoudt met het resultaat wat een leerling behaald. Kiest een leerling bijvoorbeeld elke keer voor Duits terwijl het hier een 7,8 gemiddeld voor staat en nooit voor Engels met een gemiddelde van 5,3? Vanuit de gegevens op het dashboard heb je hier meer grip op en kun indien nodig het gesprek met de leerling aangaan.

KWT? Neem een kijkje in de keuken bij de Nieuwe Veste

De Nieuwe Veste uit Hardenberg zijn pioniers in het voortgezet onderwijs als het gaat om het aanbieden van KWT. De leerlingen bepalen daar, op basis van leerdoelen, hun lesprogramma bijna volledig met zelf door middel van KWT. Dat doen ze met behulp van Somtoday. Wil je weten hoe De Nieuwe Veste KWT hebben geïmplementeerd en welke rol Somtoday hierin speelt?

Download de whitepaper

Meer weten over KWT op jouw school?

Somtoday is je partner voor het ondersteunen van het administreren, organiseren en leren binnen je school. Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het invoeren van onderwijs op maat via KWT op jouw school of onderwijsinstelling of wil je zien hoe de KWT-functionaliteiten in Somtoday functioneren? Neem dan vrijblijvend contact op met Somtoday.

Contact opnemen