Status NPO (Onderwijsplus-module)

Voor de vakantie heb je als schoolorganisatie geanalyseerd hoe je leerlingen ervoor staan en wat nodig is voor de aanpak van coronavertragingen. Aan de hand daarvan heb je doelen geformuleerd om passende, kansrijke interventies uit te voeren binnen je schoolprogramma in 2021-2022. Als school heb je daarbij waarschijnlijk gekozen voor één of meer interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

Interventies vastleggen
In de zomervakantie is er door het team van Somtoday hard gewerkt om het mogelijk te maken deze interventies vast te leggen in Somtoday. Deze functionaliteit is sinds 12.0 beschikbaar. Per interventie kun je aangeven wanneer de interventie van start gaat en voor welke leerlingen of medewerkers dit van toepassing is. Uiteraard kun je ook aangegeven of een interventie schoolbreed is of dat deze voor een vestiging van toepassing is. Op het moment dat een interventie eindigt, kun je dit registreren met een einddatum, waarbij je een korte evaluatie kunt opnemen.

Hiermee heb je als school handvatten voor het monitoren en verantwoorden van de uitvoering. Dit overzicht biedt een goede basis voor het jaarverslag, waarin je een verdere toelichting op de inzet van de middelen en de behaalde resultaten moet vastleggen.

Resultaten analyse vastleggen
Uit de analyse en scans van eind vorig schooljaar is duidelijk geworden welke achterstanden leerlingen en/of groepen leerlingen hebben opgelopen. Vanaf maandag 30 augustus is het mogelijk om op beknopte wijze de resultaten van deze analyses (0-meting) in Somtoday vast te leggen. Via Signaleringslijst ‘NPO (beknopt)’ kan een medewerker bij leerlingen vastleggen of er een achterstand is op een van deze gebieden: 

  • executieve vaardigheden
  • sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden
  • prakijktvorming
  • cognitieve vaardigheden

De signaleringslijst kan op verschillende momenten in het schooljaar worden afgenomen, waarmee de voortgang zichtbaar wordt.

Meer over de Onderwijsplus-module

Meer nieuws en updates