Status NPO (Onderwijsplus-module)

25 augustus 2021
Nieuws DirectieDocenten

Voor de vakantie heb je als schoolorganisatie geanalyseerd hoe je leerlingen ervoor staan en wat nodig is voor de aanpak van coronavertragingen. Aan de hand daarvan heb je doelen geformuleerd om passende, kansrijke interventies uit te voeren binnen je schoolprogramma in 2021-2022. Als school heb je daarbij waarschijnlijk gekozen voor één of meer interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

Interventies vastleggen
In de zomervakantie is er door het team van Somtoday hard gewerkt om het mogelijk te maken deze interventies vast te leggen in Somtoday. Deze functionaliteit is sinds 12.0 beschikbaar. Per interventie kun je aangeven wanneer de interventie van start gaat en voor welke leerlingen of medewerkers dit van toepassing is. Uiteraard kun je ook aangegeven of een interventie schoolbreed is of dat deze voor een vestiging van toepassing is. Op het moment dat een interventie eindigt, kun je dit registreren met een einddatum, waarbij je een korte evaluatie kunt opnemen.

Hiermee heb je als school handvatten voor het monitoren en verantwoorden van de uitvoering. Dit overzicht biedt een goede basis voor het jaarverslag, waarin je een verdere toelichting op de inzet van de middelen en de behaalde resultaten moet vastleggen.

Resultaten analyse vastleggen
Uit de analyse en scans van eind vorig schooljaar is duidelijk geworden welke achterstanden leerlingen en/of groepen leerlingen hebben opgelopen. Je kunt op beknopte wijze de resultaten van deze analyses (0-meting) in Somtoday vastleggen. Via Signaleringslijst ‘NPO (beknopt)’ kan een medewerker bij leerlingen vastleggen of er een achterstand is op een van deze gebieden: 

  • executieve vaardigheden
  • sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden
  • prakijktvorming
  • cognitieve vaardigheden

Twee nieuwe signaleringslijsten
Vanaf maandag 27 september stellen we twee nieuwe NPO-signaleringslijsten beschikbaar.

Scholen kunnen inzetten op één of meer interventies die betrekking hebben op de Executieve functies en metacognitie. Zie onderdeel D. van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
Wil je als organisatie de resultaten en analyse rondom de beheersing van de Executieve Functies bij de leerlingen vastleggen? Dan kan dat door gebruik te maken van de Signaleringslijst NPO (Uitgebreid)

Executieve vaardigheden
Met de lijst NPO uitgebreid (executieve vaardigheden) kun je vastleggen hoe de leerlingen de executieve functies beheersen.

Een tweede NPO Signaleringslijst die we beschikbaar stellen, is de lijst ‘NPO (uitgebreid) Soc. en Emotionele ontwikkeling en welbevinden’.

Voor beide signaleringslijsten is ook een BusinessObjects rapportage beschikbaar.

De signaleringslijsten kunnen op verschillende momenten in het schooljaar worden afgenomen, waarmee de voortgang zichtbaar wordt.

De Onderwijsplus-module is optioneel. Je kunt deze module kosteloos gebruiken tot januari 2022. Vervolgens betaal je de licentieprijs. Deze licentieprijs wordt in overleg met onze gebruikersvereniging samenSom nader bepaald.

Meer over de Onderwijsplus-module