Nationaal Programma Onderwijs

Scholen staan voor de uitdaging om de huidige situatie in beeld te brengen. Wat hebben je leerlingen op dit moment nodig en hoe sluit je daar zo goed mogelijk bij aan? We willen ervoor zorgen dat Somtoday en CumLaude goed aansluiten bij het NPO en zijn daarom druk met de ontwikkeling van nieuw aanbod. Je leest er hieronder meer over.

NPO en de Onderwijsplus-module
Somtoday ontwikkelt een Onderwijsplus-module, die scholen onder meer ondersteunt bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze Onderwijsplus-module biedt rondom NPO de volgende functies:

  • Registratiemogelijkheid gekozen interventies (beschikbaar vanaf start schooljaar)
  • Vastleggen achterstandsgebieden (beschikbaar vanaf start schooljaar)
  • Differentiatie (beschikbaar start schooljaar)
  • Mentordashboard (beschikbaar in de loop van schooljaar 21/22)

Meer informatie

Volg nu ook de sociaal-emotionele ontwikkeling
Natuurlijk volg je binnen Somtoday de leerprestaties van je leerlingen nauwgezet. Maar je wilt ook weten hoe de groepsdynamiek in de klas is en hoe het écht gaat met je leerlingen. Altijd en in de huidige tijd helemaal. Zeker nu aan alle scholen is gevraagd een schoolscan te maken voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deelnemers aan Stichting VO-content kunnen door een 
samenwerking met KIC vanaf het nieuwe schooljaar in Somtoday op deze gebieden een uitstekend beeld van hun leerlingen krijgen.           
Lees verder

Cijferanalyses maken (CumLaude)
Voor het NPO word je als school gevraagd duidelijk inzicht te geven in waar cognitieve uitdagingen liggen. Om op school of niveau/leerjaar te kijken hoe de cijferopbouw is om eventuele achterstanden te identificeren, kun je binnen CumLaude een cijferanalyse maken. In dit filmpje laten we zien hoe je dit kan aanpakken. In het voorbeeld gebruiken we de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde waarmee je op leerfase en in historie kunt zien of het percentage onvoldoendes is toegenomen.

Kansengelijkheid (CumLaude)
Hoe organiseer je het onderwijs en is dit ook zo te zien?

Er is een discussie gaande of een brede onderbouw, los van niveaudifferentiatie, beter is voor kinderen. De Onderwijsraad en de VO-raad pleiten zelfs voor een driejarige brede brugklas. Wel of geen brede onderbouw, het is een keuze voor en van de school.

Om duidelijk inzichtelijk te krijgen hoe je het onderwijs vormgeeft, en daarmee ook een reëel zicht op de doorstroom, is het van belang dat de inrichting van je leerling administratiesysteem klopt. De elementcodes die je gebruikt zijn hierbij leidend om de doorstroom (en overige resultaten) in CumLaude te zien.

Lees artikel (CumLaude)