Somtoday Connect Inzicht Plus

De module Inzicht Plus bestaat uit AVG-dashboards en leermiddelendashboards.

AVG-dashboards

Grip op privacy en data

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het ‘op orde hebben’ van hun data – in de breedste zin van het woord. De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde aan dat er vanaf 2022 strenger toezicht gehouden wordt op naleving van de AVG.

Met het AVG-dashboard zie je in één oogopslag met welke partijen je privacygevoelige gegevens deelt. Heb jij als school jouw data op orde?

Veilig koppelen

In het applicatie-overzicht vind je het aanbod van alle type applicaties die je veilig kunt koppelen met Somtoday. Je vindt hier alleen applicaties die voldoen aan de privacywetgeving. Binnen dit dashboard is het mogelijk om zelf koppelingen tot stand te brengen en alleen die data te delen die nodig is.

Somtoday koppelt met partners en heeft een partnerprogramma met verschillende onderdelen.

Meer info over ons partnerprogramma

Somtoday

Inzicht in gekoppelde applicaties

Binnen dit dashboard zie je met welke applicaties je allemaal koppelt. Zo zie je precies of alles uitgevoerd wordt zoals is afgesproken in de verwerkersovereenkomst. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht en wanneer de koppeling moet worden stopgezet omwille van de contractduur.

Somtoday

Inzicht in gedeelde data

In dit dashboard zie je welke datasets je met welke applicaties deelt. In één oogopslag zie je bijvoorbeeld met welke partijen je privacygevoelige gegevens deelt. Ook zie je in dit dashboard welke medewerkers data-exports maken binnen jouw onderwijsinstelling. Dit is handig, zodat je hier goede afspraken over kunt maken.

Somtoday

Leermiddelendashboards

Direct inzicht in activatie en gebruik

Door toenemende digitalisering in het onderwijs bestaat gemiddeld één derde van het leermiddelenbudget uit digitale licenties. Toch is er een groot verschil tussen aanschaf en gebruik. Gebruiken jullie alle digitale licenties? Neem de regie over het gebruik van digitale leermiddelen.

Somtoday

Inzicht op diverse niveaus

Je kunt het gebruik en de activatie van leermiddelen op diverse niveaus bekijken (vak, klas, opleiding, methode en uitgever). Zo krijg je een gedetailleerd inzicht. Je ontdekt eenvoudig welke leermiddelen optimaal gebruikt worden, maar ziet ook direct voor welke leermiddelen je wel een licentie hebt, maar die niet of amper worden gebruikt of zelfs niet zijn geactiveerd. Met deze informatie kun je onnodige kosten voor ongebruikte licenties voorkomen en kun je sturen op het gebruik van digitaal lesmateriaal.

Somtoday

Inzicht in additionele lesmaterialen

Somtoday Connect geeft ook grip op de inzet en gebruik van additionele lesmaterialen op vak- en lesgroepniveau voor jouw school.

Somtoday