Gepersonaliseerd leren

Iedere leerling een eigen leerroute met Somtoday

Steeds meer scholen sturen op gepersonaliseerd leren met keuzewerktijd (kwt), want geen leerling is hetzelfde. Met kwt kiezen leerlingen een lespakket dat aansluit bij hun niveau, kwaliteiten, aandachtspunten en interesses. Leerlingen die keuzes mogen maken, leren beter plannen en bewuster kiezen. Dit zijn waardevolle vaardigheden voor later. Somtoday ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs met een kwt-module dat gepersonaliseerd leren administratief beheersbaar maakt.

Wat is gepersonaliseerd leren?

Bij gepersonaliseerd leren bepaalt de leerling (voor een groot deel) hoe en in welk tempo hij of zij de leerroute aflegt. Voorafgaand en tijdens de leerroute (niet achteraf) worden de leerlingen getoetst om te zien wat ze hebben opgestoken van de leerstof. Daarmee bepaalt de docent een aantal keren per schooljaar hoe een leerling het beste kan verder leren. De invulling en het tempo van de leerroute ligt bij de leerling. Leerlingen kunnen in specifieke kwt-uren kiezen voor meer begeleiding bij vakken die ze lastig vinden, of juist voor meer verdieping bij vakken die ze interessant vinden.

Leerlingen zelf hun route laten kiezen

Steeds meer scholen hebben voor deze gepersonaliseerde leerroutes gespecialiseerde software ingekocht. Zulke software, zoals de kwt-module in het lvs en de elo van Somtoday, maakt het mogelijk om de administratieve kant te regelen. Leerlingen kunnen in de elo voor lessen kiezen die ze in de kwt-uren willen volgen. In het dashboard zien docenten direct hoe de vak- en les keuzes die een leerling heeft gemaakt zich verhouden met het resultaat wat een leerling behaald. Kiest een leerling vaak voor Duits terwijl het hier een 7,8 gemiddeld voor staat en nooit voor Engels met een gemiddelde van 5,3? Vanuit de gegevens op het dashboard hebben docenten hier meer grip op en kunnen ze indien nodig het gesprek met de leerling aangaan.

Meer info over gepersonaliseerd leren

Dit was alleen een korte uitleg over gepersonaliseerd leren en keuzewerktijd. Wil je meer weten over gepersonaliseerd leren met de keuzewerktijd module van Somtoday? Neem contact met ons op. We vertellen je graag alles over de mogelijkheden. Download ook alvast de whitepaper over de ervaringen van Onderwijsroute 10-14. Zij zijn al langere tijd succesvol met gepersonaliseerd leren en onderwijs op maat.

Contact opnemen