Samen verder met Somtoday

19 januari 2023
Blog

Precies een jaar geleden werden de eerste versoepelingen aangekondigd na de harde  lockdown door de Omikrongolf. Inmiddels voelt voor velen de Corona tijd als lang geleden. We hopen dat 2023 een ‘gewoon jaar’ zal zijn voor onderwijsgevend Nederland, met al haar uitdagingen op het gebied van leerlingontwikkeling, vernieuwde wetgeving en de verscherpte focus op reken- en taalvaardigheid. Vanuit Somtoday en Cumlaude proberen we jullie daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. 

In deze vooruitblik nemen we jullie graag mee in de ontwikkelingen van dit jaar. Suggesties, opmerkingen en bevindingen zijn welkom en worden zeer ter harte genomen. Want samen komen we verder met Somtoday.

Nieuwe functionaliteiten binnen het mentordashboard

Het mentordashboard is afgelopen jaar enthousiast door veel scholen in gebruik genomen. Hiermee kunnen mentoren snel zien hoe hun mentorleerlingen ervoor staan qua cijfers, afwezigheid/verzuim en registraties. In maart verschijnt een nieuw onderdeel: notities. 

Met deze nieuwe en veel gevraagde functionaliteit wordt het stukken eenvoudiger om te communiceren met jouw collega-docenten om zo belangrijke actuele zaken en observaties te delen. Hiermee krijgt de mentor en collega-docenten vanuit Somtoday een integraal beeld van de leerling.

Tegelijkertijd wordt er veel onderzoek gedaan naar het groepsdashboard. Met dit dashboard krijgen mentoren eenvoudig overzicht van hun mentorgroep.


Technische verbeteringen en vernieuwingen Somtoday

Voor de upgrade van Wildfly 26 naar Wildfly 27 moet Somtoday haar manier van data uit de database ophalen aanpassen. Om dit zonder problemen over te kunnen zetten naar de nieuwe versie Hibernate 6 wordt dit stapsgewijs omgezet. Gedurende 2023 wordt steeds een klein onderdeel van Somtoday omgeschreven waarbij de nieuwe versie naast de oude versie draait en de resultaten worden vergeleken. De gebruiker ervaart hiervan niets, maar dit levert Somtoday waardevolle informatie op over Hibernate.

In totaal moet Somtoday voor meer dan 150 onderdelen een omschrijfactie uitvoeren. Op dit moment draait voor de eerste 15 onderdelen een pilot met deelnemende scholen.

Ook dit jaar verlangt de wetgever, het ministerie van OCW, aanpassingen en nieuwe functionaliteit in Somtoday. Deze wijzigingen en toevoegingen zijn altijd onderdeel van de basislicentie van Somtoday, zodat de school aan haar wettelijke plicht kan voldoen:

  • RIO: Jaarlijks wordt er een nieuwe versie gelanceerd die wij moeten opnemen en inbouwen, dit speelt rond maart-april. (meer informatie)
  • Examens 2023: Sinds dit jaar zijn de examens weer ‘als vanouds’ en moet Somtoday hierop worden aangepast.(meer informatie)
  • ECK-ID voor het VSO: Het ECK-ID van het VSO wordt aangepast van een VO ECK-ID naar een PO ECK-ID. Dit speelt aan het einde van dit schooljaar.
  • OSO: Jaarlijks wordt er een nieuwe versie gelanceerd die wij moeten opnemen en inbouwen, dit gebeurt rond de zomerperiode. (meer informatie)
  • Bekostiging plaats: met BRON (basisregistratie onderwijs) krijgt de school informatie en overzicht over de bekostiging van leerlingen. (meer informatie)
  • Diploma’s praktijkonderwijs: Voor het praktijkonderwijs moet er aan het eind van dit schooljaar een diploma worden uitgereikt. Deze functionaliteit wordt bij de release van 13.8 gelanceerd (meer informatie).


Ontwikkelingen bij Somtoday Connect

Sinds 1 januari is de AVG Module onderdeel geworden van de basisfunctionaliteit van Somtoday.

Omdat het recht op privacy en gegevensbescherming heel waardevol is, is dit van essentieel belang voor de bedrijfsvoering van de school. Met de AVG Module is het heel eenvoudig om nieuwe koppelingen aan te gaan en bestaande koppelingen te wijzigen. Hiermee kan de school dataminimalisatie en doelbinding van de data-uitwisseling garanderen.
Dit jaar blijven we veel educatieve dienstverleners koppelen. In totaal zijn er 180 dienstverleners druk met het aansluiten. Dit is een megaklus, omdat we hier veel ondersteuning bieden aan scholen en partner. Daarnaast uitbreidingen doen op het Connect koppelvlak zodat steeds meer datasets via deze route uitgeleverd worden.

Voor de leermiddelendashboards van Connect monitoren we de activatie en het gebruik van digitaal lesmateriaal. We hebben dit jaar een recordaantal gebruik van digitale leermiddelen geregistreerd, namelijk bijna 30 miljoen! Mede door deze enorme aantallen zijn we op de achtergrond druk bezig geweest met het vernieuwen en versnellen van de huidige dashboards. Zo wordt het mogelijk om vergelijkingen door de tijd te maken en data vast te zetten. Deze flinke update komt dit voorjaar beschikbaar.

Steeds meer scholen willen samen verder met Somtoday

Komend jaar mogen we weer een flink aantal nieuwe scholen verwelkomen bij Somtoday. Op dit moment werkt het conversieteam hard aan het overzetten van alle data naar Somtoday zodat de scholen in de zomervakantie live kunnen. We zijn erg blij met de komst van de Groene Hart scholen, Calvijn College Goes, SCO Delft, Scholencombinatie Delfland, Mercurius College, OSG Sevenwolden, Clusius College, DaCapo College en Kentalis!
Tegelijkertijd zijn we trots op het feit dat er geen VSO en VO-scholen afscheid nemen van Somtoday.


De servicedesk

De servicedesk is en blijft in 2023 het contactpunt voor Somtoday-beheerders voor vragen en ondersteuning bij het gebruik van Somtoday en CumLaude. Zo blijven we van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur en op vrijdag tussen 8.00-12.00 uur. Tickets inschieten kan altijd, ook buiten kantooruren.

Sinds 2021 bestaat het adagium ‘eerste keer goed’. Wij willen elke vraag of probleem meteen goed oplossen voor de school. Hierin hebben we forse verbeterslag weten te maken door gebruikers die tickets indienen zoveel mogelijk na te bellen.

Komend jaar staat in het teken van de introductie van TALK, met deze functionaliteit kunnen gebruikers alle contactmomenten (tickets en telefoontjes) met de servicedesk in hun serviceportaal zien. In de telefoon tickets staat kort de vraag en oplossing, waardoor telefonisch contact nog interessanter wordt. Daarnaast wordt de zoekfunctionaliteit op de servicesite sterk verbeterd.

De voorbereidingen voor de examenuitslagdagen zijn al in volle gang. Dit is essentieel voor een soepele examenuitslagdag. Via de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte.

Speciaal voor CumLaude introduceert de servicedesk een hulpportaal, telefoonnummer en een verbeterde telefonische ondersteuning. Zo kunnen we de gebruikers van CumLaude nog beter en eenvoudiger ondersteunen.


Ontwikkelingen bij Cumlaude 

Het team Cumlaude werkt hard richting de release van het nieuwe CumLaude. Een stap waar we allemaal reikhalzend naar uitkijken. Het nieuwe Cumlaude gaat zorgen voor flinke verbeteringen op het vlak van gebruiksgemak en het verkrijgen van inzicht middels de verschillende rapportages.
Om te zorgen dat straks alle scholen soepel worden overgezet van het huidige, naar het nieuwe Cumlaude, voeren we op dit moment met verschillende scholen pilots. Er zijn dus al scholen die werken met een deel van het nieuwe CumLaude.

 

Verwerkersovereenkomst 4.0

In 2022 is de nieuwe verwerkersovereenkomst aangekondigd. Deze verwerkersovereenkomst 4.0 volgt logischerwijs de ‘oude’ verwerkersovereenkomst 3.0 op. Als deelnemer van het privacyconvenant (https://www.privacyconvenant.nl/) volgt Somtoday deze ontwikkeling op de voet en geeft hier opvolging aan.

Dit jaar lanceert Kennisnet de nieuwe Dienst Verwerkersovereenkomst. Hiermee kunnen leveranciers en scholen eenvoudig en eenduidig verwerkersovereenkomsten vinden, delen en ondertekenen. Daarnaast doet de Dienst een check op de juistheid van de verwerkersovereenkomst.  

De eerste fase van deze nieuwe Dienst Verwerkersovereenkomst is afgerond en wordt in 2023 verder uitgebreid. De nieuwe verwerkersovereenkomst van Somtoday zal hier in te vinden zijn.