Roosteren in tijden van ‘leren op afstand’

07 mei 2020
Blog ApplicatiebeheerDirectie

Onderwijs op afstand heeft organisatorisch een nieuwe uitdaging: hoe organiseer je online contactmomenten tussen docenten en leerlingen? Onze partner Zermelo heeft drie scenario’s voor je uitgewerkt die je helpen het inrichten van je (online) rooster om onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren.

In de eerste weken hebben scholen er vooral voor gekozen om middels het aanpassen van het lokaal aan te geven wat van de leerling en de docent wordt verwacht. Een les in het lokaal ‘zelfstudie’ is bedoeld om thuis zelfstandig aan de slag te gaan, het lokaal ‘online’ betekent een gezamenlijk online contactmoment. Ook waren er scholen waar het rooster geheel bij het oude bleef en de docent afspraken met de leerling maakte over hoe de contactmomenten tijdens zijn/haar lessen verlopen.

 

Inmiddels zijn er scholen die een volledig nieuw en afgeslankt rooster hebben gemaakt, waar een les bedoeld is voor een online contactmoment. Dit heeft als groot voordeel dat het voor leerlingen en docenten altijd duidelijk is wanneer het contactmoment plaatsvindt.

 

We zien ook scholen waar docenten zelf de contactmomenten inplannen met leerlingen. Dit kan als voordeel hebben dat de docent met kleinere groepjes online les kan geven, maar heeft als nadeel dat dit een ingewikkelde planningsopdracht kan zijn voor de docent én dit onverhoopt een grotere werkdruk bij leerlingen oplevert.

Onderwijs op afstand heeft organisatorisch een nieuwe uitdaging: hoe organiseer je online contactmomenten tussen docenten en leerlingen? En hoe ga je na 1 juni met je rooster om als de school weer open is, rekening houdend met de anderhalve-meter-samenleving? Onze partner Zermelo heeft drie scenario’s voor je uitgewerkt die je helpen het inrichten van je (online) rooster om onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren.

Scenario 1: Hetzelfde rooster, kleinere groepen

In dit scenario gaat Zermelo ervan uit dat je school hetzelfde rooster houdt, maar in kleinere groepen les wilt geven.

Doel
Minder leerlingen tegelijk online (overzicht)
Voordeel
Kan met het bestaande rooster
Nadeel
Minder contacttijd met individuele leerlingen

 

Scenario 2: Nieuw rooster, minder lessen, dezelfde groepen

In dit scenario gaat Zermelo ervan uit dat je een nieuw rooster maakt, waarin minder lessen worden gegeven. Leerlingen volgen de lessen in hun bestaande groepen.

Doel
Minder druk op docenten en leerlingen
Voordeel
Het rooster wordt aangepast, er kan gestuurd worden op onwenselijkheden
Nadeel
Minder contacttijd met leerlingen

 

Scenario 3: Hetzelfde rooster, minder lessen, dezelfde groepen

In dit scenario gaat Zermelo ervan uit dat je hetzelfde rooster houdt, maar minder lessen wilt geven.

Doel
Minder druk op docenten en leerlingen
Voordeel
Rooster wordt niet aangepast. Lessen worden slim uitgeschakeld door de automaat
Nadeel
Minder contacttijd met individuele leerlingen