Evalueren van de afgelopen periode

03 juni 2020
Blog DirectieDocenten

Twee maanden geleden zijn de coronamaatregelen ingegaan en sindsdien faciliteren de scholen onderwijs op afstand. In de afgelopen periode is er veel gebeurd en zijn er veel stappen gezet. Binnen een aantal dagen kregen scholen het voor elkaar om het onderwijs digitaal te organiseren. Neem deze week eens de tijd om te reflecteren op de afgelopen weken waarin alleen afstandsonderwijs mogelijk was.

 

Nu de scholen weer open zijn is er een langere periode sprake van een combinatie tussen fysiek onderwijs en afstandsleren. Daarom is dit het moment om voor jezelf een evaluatie in te plannen.

 

Evaluatie omzetten in acties
We maken in het onderwijs onderscheid tussen formatief en summatief evalueren. Omdat we nu nog in dit proces zitten, is het goed om een formatieve evaluatie te doen en terug te kijken op de afgelopen weken. Formatief evalueren kun je omschrijven als evalueren om ervan te leren. Wat heb je geleerd in de afgelopen weken? Waar ben je tegenaan gelopen? Wat is juist heel goed gegaan? Het helpt als je deze dingen voor jezelf helder krijgt, bijvoorbeeld door ze op te schrijven. Juist nu kan je de leeropbrengst van de afgelopen weken omzetten in acties voor de komende weken. Daarbij kunnen jullie elkaar als collega’s ook helpen door dit met elkaar te delen.

 

Input van leerlingen
Om een goed beeld te krijgen, is het ook interessant om je leerlingen te vragen de afgelopen weken te evalueren. Je kunt dit doen door ze een vragenlijst in te laten vullen, maar waarschijnlijk krijg je meer kwalitatieve informatie als ze hier een praktische opdracht over moeten maken. Afhankelijk van het niveau van je leerlingen kun je denken aan een opstel of aan een creatieve opdracht. Geef je leerlingen hiervoor een aantal richtlijnen mee van informatie die je graag wilt ontvangen, zoals: hoe vind je het om een les via een online medium te volgen? Of: waar zie jij verbeteringen? De input van je leerlingen kun je, gebundeld met je eigen input, gebruiken om het (gedeeltelijk) afstandsleren de komende weken nog beter vorm te geven.

 

Als deze hele crisis voorbij is, is er ook sprake van een summatieve evaluatie: evaluatie van het leren. Er komt een moment dat we gaan terugkijken op deze periode en evalueren hoe de afgelopen tijd is verlopen. Ook dan heb je er profijt van als je al een formatieve evaluatie hebt gedaan en je leeropbrengsten ergens hebt beschreven. Ook om te voorkomen dat je interessante voorbeelden vergeet als het normale leven weer aanvangt.

 

We wensen je veel succes.