Adaptief onderwijs. Lessen afstemmen op vorderingen.

Kinderen leren vaak makkelijker wanneer lesstof is afgestemd op hun interesses en capaciteiten. Bij adaptief onderwijs past een digitale lesmethode zich aan op onder meer het tempo, de leerstijl en het niveau van de leerling.

Adaptief onderwijs wordt gebaseerd op een data gedreven algoritme dat de antwoorden en prestaties van de leerling monitort en interpreteert. Bij adaptief onderwijs ligt de focus op afwisseling en samenwerken, het opbouwen zelfvertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid.

Lessen afstemmen op vorderingen

Traditionele leermethodes in het voortgezet onderwijs zijn vaak gebaseerd op een vaststaand curriculum en nemen de stand van vorderingen van een leerling niet mee in de vervolglessen. Dus, hoe meer er bekend is over het leergedrag van leerlingen, hoe beter het lesmateriaal op individuele behoeften en voorkeuren kan worden afgestemd. Zo laten we leerlingen steeds makkelijker, leuker en beter leren.

Adaptief onderwijs geven met Somtoday

Somtoday wil dat alle voortgezet onderwijs leerlingen in Nederland kunnen leren op maat. Adaptief onderwijs past daar helemaal bij. Heb je Somtoday als leerlingvolgsysteem? Kijk dan eens in Somtoday Connect. Hierin vind je diverse methodes, waaronder de digitale oefenmethode Slimleren. Slimleren kan je inzetten wanneer je adaptief onderwijs wilt aanbieden aan je leerlingen. Maar er zijn nog veel meer interessante onderwijsmodules die je via Somtoday Connect kunt gebruiken ter ondersteuning van adaptief onderwijs.

Meer weten?

Wil je meer weten over adaptief onderwijs en hoe Somtoday je daarmee kan helpen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Contact opnemen