Adaptief leren. Somtoday is er klaar voor.

Kinderen leren vaak beter wanneer lesstof is afgestemd op hun interesses en capaciteiten. Bij adaptief leren past een digitale lesmethode zich aan op onder meer het niveau, de leerstijl en het tempo van de leerling. Dat gebeurt via een data gedreven algoritme dat de antwoorden en prestaties van de leerling monitort en interpreteert. Bij adaptief leren ligt de focus op afwisseling en samenwerken, het opbouwen zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.

Lesmateriaal afstemmen op behoeften

Traditionele leermethodes in het voortgezet onderwijs zijn vaak gebaseerd op een vaststaand curriculum en nemen de stand van vorderingen van een leerling niet mee in de vervolglessen. Dus, hoe meer er bekend is over het leergedrag van leerlingen, hoe beter het lesmateriaal op individuele behoeften en voorkeuren kan worden afgestemd. Zo laten we leerlingen steeds makkelijker, leuker en beter leren.

Met Somtoday adaptief leren

Somtoday wil dat alle voortgezet onderwijs leerlingen in Nederland kunnen leren op maat. Adaptief leren past daar helemaal bij. Heb je al Somtoday als leerlingvolgsysteem? Kijk dan eens bij Somtoday Connect. Hierin vind je diverse methodes, waaronder de digitale oefenmethode Slimleren. Slimleren kan je inzetten wanneer je adaptief leren wilt aanbieden aan je leerlingen. Maar er zijn nog veel meer interessante onderwijsmodules die je via Somtoday Connect in Somtoday kunt gebruiken ter ondersteuning van adaptief leren. Kijk er maar eens of vraag het onze adviseurs.

Meer weten?

Wil je meer weten over adaptief leren en hoe Somtoday je daarin kan helpen? Neem dan contact op met onze adviseurs. We denken graag met je mee over een oplossing die werkt voor jouw school.